Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

9. Co je to nalézací řízení?

Exekuční řízení má své zákonitosti a předchází mu tzv. nalézací řízení. Udělejme si nejpořádek v této terminologii.
 
V bezplatných poradnách se nás často dotazujete, proč dlužníkovi účtujeme 6.000 korun za to, že jsme je někde hledali, přitom on bydlí na adrese trvalého pobytu. Definice nalézacího řízení však spočívá v něčem jiném.
 
Nalézací řízení je řízením, v němž exekutor nefiguruje. Jde o duel mezi věřitelem, případně jeho advokátem, a dlužníkem. Jedná se o řízení, ve kterém soud nalézá právo – dochází k závěru o tom, kdo je věřitel, kdo je dlužník, jak vysoká je dlužná částka a stanovuje, do kdy má být uhrazena. V nalézacím řízení soud věřiteli pravomocně přiznává existenci pohledávky.
 
Když dlužník neuposlechne rozhodnutí soudu a dlužnou částku do stanoveného data nezaplatí, stává se rozsudek tzv. exekučním titulem. Ten však musí být vykonatelný.
 
Pokud tedy věřitel na základě exekučního titulu požádá soud o zahájení exekuce, exekutor musí v rámci nákladů exekuce vymáhat i odměnu advokáta – advokáta, který zastupoval věřitele v nalézacím a následně i exekučním řízení.
 
Více si o nalézacím řízení můžete poslechnout v pořadu Českého rozhlasu Region, střední Čechy: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2718260.
 
S nalézacím řízením úzce souvisí i další téma – exekuční titul.
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.