Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

15. Doručování soudních rozhodnutí a sdělení soudního exekutora

Doručuje se na adresu trvalého pobytu
 
Je třeba odbourat mýtus o tom, že dlužník leckdy není informován o existenci dluhu. Věřitel dle stávajícího zákonného rámce nemá povinnost zasílat dlužníkovi tzv. předžalobní výzvu, nicméně většina věřitelů tak činí. Následně je dlužníkovi zasíláno rozhodnutí soudu z nalézacího řízení, a pokud ani na tento rozsudek dlužník nereaguje, může věřitel požádat soud o zahájení exekuce. I v exekučním řízení však soud doručuje dlužníkovi své rozhodnutí, po němž následuje 15denní lhůta, během níž má dlužník možnost uhradit dluh dobrovolně.
 
Rozhodnutí soudu i soudního exekutora jsou dlužníkovi zasílána na adresu trvalého bydliště, která je zaevidována v Centrální evidenci obyvatel. Jedná se o registr Ministerstva vnitra.
 
 
Fikce doručení
 
Jestliže tedy dlužník tvrdí, že se o exekuci dozvěděl až v momentě, kdy ho kontaktoval soudní exekutor, zpravidla se nejedná o pravdivé tvrzení. Dlužníci se totiž častokrát nezdržují na adrese trvalého bydliště a nepřebírají si korespondenci. Řada jich má trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu. Zbavují se tak možnosti včas reagovat na upomínky věřitele, rozhodnutí soudu či soudního exekutora. Platí totiž tzv. fikce doručení – i když se dlužník úřední zásilku fakticky nepřevezme, považuje se po uplynutí 10denní lhůty za doručenou. Následně soudní exekutor vyvěsí zásilku na úřední desce a na internetu. Podle zákona tam má být vyvěšena po dobu 30 dní.
 
Problémům s doručováním se dlužník přitom může vyhnout jednoduchým způsobem – buď si nechá do Centrální evidence obyvatel zanést (vedle adresy trvalého pobytu) doručovací adresu, nebo si zdarma zřídí datovou schránku.
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.