Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

20. Přikázání pohledávky

Exekuce přikázáním pohledávky je jeden z primárních způsobu provedení exekuce, je-li vymáhána peněžitá pohledávka.
 
Jestliže exekutor postihne exekučním příkazem bankovní účet dlužníka, peněžní ústav zablokuje finanční prostředky na něm uložené, ovšem jen do výše vymáhané pohledávky. Pokud u pohledávky běží úroky z prodlení, zablokuje banka částku adekvátně vyšší. Pokud na účet přijdou jakékoliv finanční prostředky, je banka povinna blokovat je do výše vymáhané pohledávky.
 
Částku ze zablokovaného účtu může banka zaslat na účet exekutora až po právní moci usnesení o nařízení exekuce (jakmile exekutor doručí bance vyrozumění o nabytí právní moci).  Pokud je však např. podáno odvolání proti usnesení o nařízení exekuce (kdy odvolací řízení může trvat několik měsíců), avšak na zablokovaném účtu dlužníka je opravdu celá vymáhaná částka a další zajištění majetku je nadbytečné, může dlužník navrhnout exekutorovi zrušení zákazu nakládání s majetkem, který v návrhu označí, pokud současně dlužník doloží, že zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané částky. 
 
Co je dobré vědět:
Dokud prostředky z účtu nejsou fakticky deponovány na účet soudního exekutora, má dlužník nárok vybrat si dvojnásobek životního minima. Tato možnost však neplatí poté, co jsou prostředky skutečně odeslány. Nárok musí dlužník uplatňovat u peněžního ústavu, nikoliv u exekutora.
 
Chcete vědět o tomto tématu více? Poslechněte si rubriku ČRo Region Vyznejte se v exekucích: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2731956.
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.