Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

21. Exekutorské zástavní právo

Jedním z prostředků, kterým může exekutor postihnout majetek dlužníka, je exekutorské zástavní právo. Zřizováno bývá na nemovitostech v případech, kdy je to pro provedení exekuce účelné. Toto zástavní právo slouží k zajištění pohledávky, nevede však k přímému zpeněžení majetku a pro dlužníka neznamená žádné zvláštní zákazy. Poznámka o existenci exekutorského zástavního práva je viditelná v katastru nemovitostí.
 
Exekutorské zástavní právo vázne na nemovitosti do doby, než exekutor vydá usnesení o částečném zastavení exekuce co do zřízení exekutorského zástavního práva. Činí tak poté, co dlužník uhradí svůj dluh včetně nákladů exekuce. Výmaz však může být realizován až v momentě, kdy usnesení o částečném zastavení exekuce co do zřízení exekutorského zástavního práva nabyde právní moci (tzn. je doručeno účastníkům řízení, exekutorovi se vrátí doručenky od pošty a exekutor sám vyznačí na tomto usnesení doložku právní moci). Exekutorské zástavní právo zapsané na listu vlastnictví dlužníka je tedy katastrálním úřadem odstraněno až po právní moci vydaného usnesení.
 
Odlišný je postup v případech, kdy dojde k vydražení nemovitosti, na níž váznou exekutorská zástavní práva. Jejich výmaz může provést katastr až na základě pokynů od exekutora, který dražbu provedl, avšak až poté, co nabyde právní moci rozvrhové usnesení.
 
Exekutorské zástavní právo má specifický význam pro věřitele i v případě insolvence po nařízené exekuci, neboť v takovém případě se jedná o oddělené uspokojení věřitele jako věřitele zajištěného.
 
Téma exekutorské zástavní právo zpracoval i Český rozhlas Region. Více si poslechněte zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2732875.
 
 
  
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.