Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

22. Soupis movitého majetku

Soupis movitého majetku je způsobem provedení exekuce, který v souvislosti s exekuční tematikou představujeme nejčastěji. Jde však o řešení, k němuž je přistupováno až po vykonání primárních způsobů (srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky z bank. účtu).
 
Soupis movitých věcí se však nerovná zabavování movitých věcí. Pokud je věc pojata do soupisu, nezbytně to neznamená, že musí být ihned odvezena a prodána v dražbě.
 
Pokud jsou movité věci prodávány v exekuční dražbě, vyvolávací cena se stanovuje jako jedna třetina ceny tržní. Veškeré dražby (nejen) movitých věcí jsou zveřejňovány na Portálu dražeb.
 
Při soupisu movitých věcí jsou některé věci vyloučeny:
a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce.
 
Časté otázky:
 
Zjistil jsem, že do soupisu movitých věcí povinného byla sepsána věc v mém vlastnictví, avšak já nejsem osobou povinného, s exekucí nemám nic společného. Jak se mohu bránit?
 
Podejte u exekutora, který věc sepsal, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dověděl, a doložte vaše vlastnictví k věci. Pokud exekutor návrhu na vyloučení věci nevyhoví, můžete do 30 dnů podat  u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí. Do doby rozhodnutí o žalobě nesmí exekutor předmětnou sepsanou věc prodat.   
 
 
Vrátil jsem se domů a zjistil, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří. Je takový postup možný?
 
Ano, tento postup je správný, vykonavatel exekutora si může zjednat do bytu/místa podnikání nebo jiné místnosti dlužníka přístup, popř. uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít, a to i v nepřítomnosti dlužníka. Výměna zámku je pak provedena z důvodu, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.
 
 
 
Více o průběhu soupisu movitého majetku naleznete zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2731958. Poslechněte si pořad Českého rozhlasu Region! Odpovídal Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory.
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.