Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

23. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 2. díl – předžalobní výzva

Praha, 28. září 2012 (EK ČR) – Exekuce budou probíhat efektivněji a podle modernějších pravidel. Poslanci schválili novelu exekučního řádu, která čeká už jen na podpis prezidenta republiky. Další změnou, která má platit od Nového roku, je tzv. předžalobní výzva.
 
Předžalobní výzva je další institut, jenž má být zaveden ve prospěch dlužníků. Věřitel by dlužníka musel kontaktovat ještě před podáním návrhu na zahájení soudního řízení a vyzvat ho k včasnému uhrazení dluhu. Kdyby tak neučinil, soud by mu nepřiznal náhradu nákladů nalézacího řízení. „Zjednodušeně řečeno, věřitel bude muset vyzvat dlužníka k zaplacení. Když to neudělá, tak nebude mít nárok na náhradu nákladů soudního řízení a ponese je ze svého. Neznamená to ale, že předžalobní výzvu bude muset věřitel zasílat vždy. To je bohužel omyl, který vznikl špatným výkladem. Výzva bude na místě jen tehdy, pokud věřitel bude chtít vymoci zpět i peníze, které použil na soudní vymáhání dluhu,“ říká prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
I když je předžalobní výzva prvkem, který je spojován s exekuční problematikou, uplatňován bude v předexekuční fázi. Výzvu k zaplacení bude zasílat věřitel, nikoliv exekutor, a to nejméně sedm dní předtím, než se obrátí na soud, aby mu v tzv. nalézacím řízení přiznal pohledávku. Výzvu bude zasílat na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. (Výjimečně soud může v souladu se zákonem přiznat věřiteli náhradu nákladů nalézacího řízení i v případě, že dlužníkovi nezaslal výzvu dle uvedených podmínek.)
 
„Věřím tomu, že předžalobní výzva může řadě lidí pomoct. Zvýší se tak pravděpodobnost toho, že se dozví o existenci dluhu včas. Nesmíme však zapomínat, že základem je odpovědné přebírání zásilek. Jestliže dlužím a nebydlím na adrese trvalého bydliště, nevyzvedávám si poštu, ignoruji upomínky a nerespektuji rozhodnutí soudu, vystavuji se riziku exekuce,“ dodává Jiří Prošek. Dlužníci totiž často argumentují tím, že o existenci exekuce nevěděli. Zpravidla jde ale o nedostatek na jejich straně. Soudy, stejně jako soudní exekutoři, totiž doručují korespondenci na adresu zaevidovanou v Centrální evidenci obyvatel. Obvykle se jedná o adresu shodnou s trvalým pobytem. Ovšem pokud se na ní nezdržujete, zbavujete se možnosti včas reagovat na soudní rozhodnutí. Platí totiž tzv. fikce doručení – i když si dlužník zásilku fakticky nepřevezme, považuje se po uplynutí 10denní lhůty za doručenou. U lidí, kteří nebydlí na adrese trvalého pobytu nebo si nepřebírají poštu, tedy ani předžalobní výzva nic nezmění.
 
A jaká je stávající situace? Podle současné právní úpravy nemá věřitel povinnost informovat dlužníka předtím, než uplatní svůj nárok na zaplacení dluhu u soudu. Ovšem i před zahájením exekuce je dlužníkovi doručována řada upozornění – tedy eventuální varování věřitele, následně veškerá rozhodnutí soudu. Když dlužník na výzvy a rozsudky nereaguje a soud na základě návrhu věřitele nařídí exekuci, je dlužníkovi doručeno usnesení o nařízení exekuce. Také vůči němu se lze bránit.
 
 

 

Situace v září 2012:
Pan Daněk dluží společnosti Alfa, se kterou si sjednal úvěr. Pokud nehradí pravidelné splátky, Alfa se rozhodne svou pohledávku vymáhat. Nejprve se musí obrátit na soud, aby jí pohledávku přiznal. Soud tedy v tzv. nalézacím řízení posoudí okolnosti vzniku dluhu a rozhodne o tom, že pan Daněk je skutečným dlužníkem. Zároveň mu uloží, aby do 3 dnů dluh zaplatil. Jakmile je soudní rozhodnutí panu Daňkovi doručeno, počne běžet lhůta pro uplatnění procesních prostředků obrany. Problém nastává v momentě, kdy si pan Daněk rozhodnutí soudu nepřevezme, resp. je mu doručeno fikcí, kdy nereaguje na pokyn soudu k zaplacení a kdy nevyužije žádné právní obrany. Rozsudek se pak stává vykonatelným exekučním titulem, jehož může věřitel použít k tomu, aby požádal exekuční soud o nařízení exekuce. Vyhoví-li soud návrhu spol. Alfa, zahájí exekuci a opět o tom spraví pana Daňka zasláním usnesení. Součástí celkových nákladů exekuce jsou pak i částky, které Alfa vynaložila při soudních řízeních na vymáhání dluhu. Ve výsledku je však bude muset zaplatit pan Daněk.
 
Předpokládaná situace v lednu 2013:
Pan Daněk dluží společnosti Alfa, se kterou si sjednal úvěr. Pokud nehradí pravidelné splátky, Alfa mu zašle předžalobní výzvu. Oznámí mu, že eviduje dluh a vyzve ho k doplacení. Pokud pan Daněk nereaguje, Alfa se rozhodne svou pohledávku vymáhat. Nejprve se prostřednictvím svého advokáta obrátí na soud, aby jí pohledávku přiznal. Soud v nalézacím řízení rozhodne o tom, že pan Daněk je skutečným dlužníkem a uloží mu, aby do 3 dnů zaplatil. Jakmile je soudní rozhodnutí panu Daňkovi doručeno, počne běžet lhůta pro uplatnění procesních prostředků obrany. Problém nastává v momentě, kdy si pan Daněk rozhodnutí soudu nepřevezme, resp. je mu doručeno fikcí, kdy nereaguje na pokyn soudu k zaplacení a kdy nevyužije právní obrany. Rozsudek se pak stává vykonatelným exekučním titulem, jehož může věřitel použít k tomu, aby požádal exekuční soud o nařízení exekuce. Vyhoví-li soud návrhu spol. Alfa, zahájí exekuci a opět o tom spraví pana Daňka zasláním usnesení. Součástí celkových nákladů exekuce jsou pak i částky, které Alfa vynaložila při soudních řízeních na vymáhání dluhu. Ve výsledku je však bude muset zaplatit pan Daněk. Kdyby se ale ukázalo, že Alfa panu Daňkovi žádnou předžalobní výzvu nezaslala, nemusel by pan Daněk platit jednu z položek nákladů exekuce – tedy náklady nalézacího řízení, což je odměna advokáta, jehož si najal věřitel v rámci prvního soudního řízení, dále uhrazený soudní poplatek nebo jiné výdaje, které věřiteli v souvislosti s tímto řízením vznikly.
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na pořizování videozáznamů z exekucí. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou denně rozšiřujeme o nové rady a návody, jež by veřejnosti měly pomoci orientovat se v základních pojmech exekučního řízení.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.