Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

17. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 1. díl - slučování exekucí

Praha, 21. září 2012 (EK ČR) – V souvislosti s novelou exekučního řádu bude platit řada změn. Jedna z nich se týká i slučování exekucí. Víte, jak tento proces probíhá? Jaké jsou jeho zákonitosti?
 
Ačkoliv slučování exekucí je možné provádět již v současné době a Exekutorská komora vydala tento doporučující pokyn všem exekutorským úřadům, novela staví tuto věc najisto.
 
Spojování řízení, která jsou vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu, bude automatické. Zákon však upravuje i náležitosti pro spojování exekucí, jejichž provedením byli pověřeni různí exekutoři. Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, exekuční (okresní) soud tato řízení na návrh dlužník spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Tento režim se bude týkat zejména tzv. bagatelních pohledávek.
 
Novela zároveň obsahuje formulaci, která má zabránit eventuálnímu zneužívání tohoto institutu: V zájmu hospodárnosti okresní soud exekuční řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.
 
„Za všechny soudní exekutory mohu říct, že tento legislativní rámec samozřejmě budeme respektovat, stejně jako ostatní pokyny zákonodárců. Současně je třeba apelovat na přístup věřitelů a advokátů – už v předexekuční fázi by totiž mělo docházet k upomínání dlužníka a spojování věcí,“ říká viceprezident Exekutorské komory David Koncz.
 
I když tedy platí, že exekuce lze spojovat a novela upravuje přesná pravidla pro tento postup, ke spojování by mělo docházet hned od počátku – u věřitele, když mu vůči témuž dlužníkovi vznikne více pohledávek a když se obrací na soud, aby mu je v tzv. nalézacím řízení přiznal; u soudu, který rozhoduje o ne/spravedlnosti nároku věřitele, který pohledávku žaluje; u exekučního soudu, který na návrh věřitele zahajuje exekuci


Příklad: 

Pan Daněk jel pětkrát na černo v MHD. Chytil ho revizor a dostal pokutu. V každém jednom řízení by na pokutě na začátku exekuce zaplatil 900 Kč, advokátovi věřitele 4.950 Kč, exekutorovi 3.250 Kč a na DPH 2.290 Kč. Za pět exekucí by pan Daněk zaplatil zhruba 50.000 Kč. Stejně jako v současné době, i po Novém roce, kdy novela vstoupí v účinnost, bude moci věřitel tato řízení žalovat společně, nikoliv zvlášť. Advokát, který MHD zastupuje, nepodá pět žalob, ale jednu žalobu, která bude obsahovat pět skutků a jednu odměnu.
Pokud se advokát od této praxe odchýlí, může za něj žaloby spojit soud. Jestliže ani ten řízení nesloučí, může MHD použít získané exekuční tituly k tomu, aby se obrátil na soud s žádostí o zahájení exekuce. V této fázi má soud druhou možnost spojit navrhovaná řízení.
Pakliže nenastanou výše vyjmenované skutečnosti, může pan Daněk dosáhnout spojení i v exekuci. Novela jeho nárok v tomto ohledu ukotvuje precizněji než dosud.

 

Spojování exekucí by mělo být finančně šetrnější k dlužníkům, kteří čelí více žalovaným dluhům. Výrazně se jim sníží náklady exekuce, což potvrzuje i prezident Exekutorské komory Jiří Prošek: „Dlužníci na tom rozhodně ušetří, dá se dokonce říci, že čím víc exekucí dlužník bude mít, tím víc ušetří.“

V rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… se příště zaměříme na tzv. předžalobní výzvu. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou denně rozšiřujeme o nové rady a návody, které by veřejnosti měly pomoci orientovat se v základních pojmech exekučního řízení.
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.