Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

26. Bagatelní pohledávky

Bagatelní pohledávky jsou tzv. minidluhy, o nichž se v poslední době hodně debatuje. Reálný problém však klíčí jinde.
 
Ze statistik Exekutorské komory za loňský rok vyplývá, že průměrná výše dluhu, kvůli němuž soud nařídil exekuci, činila 85.000 korun. V médiích se často hovoří o bagatelních pohledávkách jako o typické příčině exekučních problémů dlužníka. Statistiky ale tuto domněnku nepotvrzují.
 
Bagatelní pohledávky jsou často zmiňovány hlavně kvůli údajným vysokým nákladům, které jsou s jejich exekučním vymáháním spojeny. Zapomíná se však, že náklady exekuce jsou tvořeny třemi složkami – odměnou advokáta, jehož si najal věřitel v nalézacím a exekučním řízení, odměnou exekutora a DPH. Ministerstvo spravedlnosti od 1. března změnilo vyhlášky o advokátním a exekutorském tarifu. Novela přinesla několik změn.
 
Zásadní obměna se týká stanovení výše odměny právě u nižších dlužných částek. Pokud dlužník zaplatí dluh dobrovolně ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k dobrovolnému plnění, snižuje se odměna exekutora i náhrady jeho hotových výdajů.
 
Platí tedy, že:
- Pokud vymáhané plnění nepřekračuje částku 20.000 Kč a dlužník zaplatí do 15 dnů, vznikne exekutorovi nárok na odměnu ve výši 1.500 Kč.
- O 50 % se pak snižuje i paušál za náhrady hotových výdajů. Pakliže dlužník splní ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vymáhaný nárok a toto vymožené plnění nepřevyšuje 10.000 Kč, činí tento paušál 1.750 Kč.
- Podle snížené odměny se počítá i příslušné DPH.
 
Vše si lze přehledně spočítat díky nové aplikaci Exekutorské komory. Kalkulačku nákladů exekuce naleznete zde.
 
 
Příklad:
 
dlužná částka, která náleží věřiteli = 9.000 Kč
 
advokátovi z nákladů exekuce náleží:
v exekučním řízení: 4.350 Kč
v nalézacím řízení: 8.100 Kč
 
exekutorovi z nákladů exekuce náleží:
odměna: při úhradě do 15 dnů 1.500 Kč (jinak 3 000 Kč)
náhrady hotových výdajů: při úhradě do 15 dnů 1.750 Kč (jinak 3 500 Kč)
 
státu z nákladů exekuce náleží:
daň z přidané hodnoty: 3.790 Kč (Soudní exekutor má v tomto případě dokonce menší odměnu a náhrady hotových výdajů než činí výše DPH.)
 
 
Vzhledem k tomu, že z pohledu soudů došlo ministerským snížením tarifů u advokátů jen ke kosmetickým změnám, soudy judikovaly, že zejména v případě bagatelních pohledávek, které advokáti žalují továrním způsobem, by advokátům neměly být přiznávány náklady vyšší než jednonásobek jistiny dluhu.
 
Jiná je situace u soudních exekutorů, kteří v jednotlivých řízeních nemohou postupovat podle unifikované matrice. Každé řízení je v jejich případě individuální a odměna reflektuje i tu skutečnost, že v nákladech se nezcela odráží skutečnost, zda je vymáhán malý či velký dluh. Exekutor musí v obou variantách provádět obdobné úkony, např. v oblasti zjišťování majetku dlužníka. Přitom průměrně velký exekutorský úřad utratí jen na poštovném 10.000 až 20.000 Kč denně. Většina kritiků exekutorského stavu tedy po snížení exekutorského tarifu souhlasí s tím, že odměny náležející exekutorům jsou adekvátní.
 
 
O minidluzích, bagatelních pohledávkách a exekuci pojednává další díl pořadu Českého rozhlasu Region Vyznejte se v exekucích: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2738663.
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.