Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

30. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 3. díl – natáčení exekuce

Praha, 8. října 2012 (EK ČR) – Revoluci v exekucích má přinést novela občanského soudního a exekučního řádu. Jednou z diskutovaných novinek je i natáčení průběhu tzv. mobiliárních exekucí. O co jde?
 
Novela ukotvuje pořizování videozáznamu z průběhu soupisu movitých věcí takto:
„Na žádost osoby, která je oprávněna být přítomna při soupisu, se pořídí záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností. Je-li to potřebné, lze záznam o průběhu prohlídky pořídit i bez návrhu. O tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky.“
 
Jinými slovy:
a) je-li při soupisu někdo, kdo chce pořídit záznam, pak se záznam pořídit musí,
b) dojde-li vykonavatel (zaměstnanec soudního exekutora) k závěru, že je to potřebné (např. při soupisu nikdo není nebo se u dlužníka objeví verbální či fyzické útoky na zaměstnance exekutora), pak ho pořídit může.
 
Zákon tedy nestanovuje, že pořízení záznamu je povinné vždy a všude. Mylná je domněnka, že soudní exekutoři budou moci natáčet mobiliární exekuce na video pouze se souhlasem dlužníka. Tato varianta sice před časem byla zvažována, nicméně již není aktuální.
 
„Ačkoliv nákup videokamer bude pro exekutorské úřady nákladnou záležitostí, natáčení mobiliárních exekucí vnímáme jako další pomůcku, díky které bude možné předcházet eventuální agresi ze strany dlužníků vůči vykonatelům. Zaměstnanci exekutorských úřadů se už nebudou muset obávat křivých obvinění z nekorektního chování vznesených ex post. Pro Exekutorskou komoru coby dohledový orgán nad činností soudních exekutorů budou pořízené videozáznamy užitečným podkladem v případě nutnosti přezkoumat, prověřit a prošetřit postup vykonavatelů,“ uvádí prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
Je také třeba upřesnit, že videozáznam, pořizování fotografií či hlasových záznamů mohou exekutorské úřady (vedle klasického písemného protokolu) pořizovat již v současné době. Stejně tak dlužník má možnost nahrávat si výkon na libovolné multimediální zařízení. I kdyby snad došlo k tomu, že ono zařízení bude pojato do soupisu, data na něm uložená (resp. nosiče dat) exekuci nepodléhají.
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na konec exekutorských kanceláří a zneužívání pojmu exekuce. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou denně rozšiřujeme o nové rady a návody, jež by veřejnosti měly pomoci orientovat se v základních pojmech exekučního řízení.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.