Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

35. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 4. díl – konec exekutorských kanceláří a zneužívání pojmu exekuce

Praha, 15. října 2012 (EK ČR) – Prezident Václav Klaus před týdnem podepsal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Od Nového roku bude platit řada novinek. Jedna z nich se týká i zneužívání pojmu „exekuce“.
 
 
Do exekučního řádu přibyl nový paragraf, který zní:
 
Exekutor je povinen při výkonu exekuční a další činnosti používat označení „soudní exekutor“. Označení „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněna používat jiná osoba. Ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů, není oprávněn označovat svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“, „exekuci“ nebo „exekuční činnost“, tvary slov od nich odvozené, ani označení způsobilé přivodit nebezpečí záměny s uvedenými označeními.
 
 
Toto nové ustanovení bude mít v praxi zásadní význam. Komerční subjekty, firmy podivného charakteru zabývající se neinstitucionalizovaným vymáháním dluhů, inkasní agentury a další vymahači tak už nebudou moci bez skrupulí nazývat své podniky „exekuční kanceláře“ apod. V praxi totiž docházelo k zásadní mystifikaci věřitelů i dlužníků.
 
Zákon tedy bude jasně stanovovat, že exekuce je konkrétní způsob vymáhání pohledávky prostřednictvím soudního exekutora. Výše zmíněné organizace už nebudou moci vyvolávat falešný dojem o tom, že mají s exekucí cokoliv společného.
 
„Zhruba před týdnem přišla do naší bezplatné poradny paní, která si stěžovala na nečinnost exekutora. Před rokem mu coby věřitelka svěřila svou pohledávku a on prý stále nic nevymohl. Ukázala mi dokumenty, které měly její slova potvrdit. Když jsem ale uviděl hlavičku papíru, bylo mi vše jasné. Věřitelka se vůbec neobrátila na soudního exekutora, ale na jakousi firmu, která se nazývá exekuční kancelář. Je zřejmé, že taková firma nemá k dispozici žádné prostředky, jak postihnout majetek dlužníka. Může mu maximálně zaslat výzvu k zaplacení,“ sděluje svou zkušenost Mgr. David Koncz, viceprezident Exekutorské komory.
 
Nově bude komukoliv, kdo zneužije pojmy „soudní exekutor“, „exekutorský úřad“, „exekuce“ nebo „exekuční činnost“ a pojmy odvozené, hrozit trest v podobě pokuty. Udělena může být až do výše 200.000 korun.
 
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na bytová družstva. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou denně rozšiřujeme o nové rady a návody, jež by veřejnosti měly pomoci orientovat se v základních pojmech exekučního řízení.
 
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.