Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

31. Daňová „exekuce“ a další režimy

Vedle soudního výkonu rozhodnutí a exekuce prováděné soudním exekutorem existují výkony rozhodnutí prováděné finančními úřady a správními úřady. I tyto režimy často bývají označovány jako „exekuce“.
 
 
Daňová „exekuce“
 
Daňový výkon rozhodnutí je určen k vymáhání daňových nedoplatků a nedoplatků na pokutách vzešlých z daňového řízení. Řídí se daňovým řádem a podpůrně občanským soudním řádem. Věřitelem a současně i vymáhajícím je v těchto případech finanční úřad. Ten se může rozhodnout mezi třemi typy vymožení své pohledávky – buďto se spolehne na vlastní schopnosti a pohledávku si vymůže sám, nebo se obrátí na soud s návrhem na nařízení soudního výkonu rozhodnutí, nebo zvolí soudního exekutora. V rámci daňového výkonu rozhodnutí odpadá „první soudní kolečko“, tj. nalézací řízení, z něhož má vzejít exekuční titul. Exekučním titulem je sám vykonatelný výkaz nedoplatků, vykonatelné rozhodnutí ukládající peněžité plnění nebo vykonatelný zajišťovací příkaz.
 
Pokud se finanční úřad rozhodne vymáhat svou pohledávku svépomocí, sám rozhodne o zahájení exekuce tím, že vydá daňový exekuční příkaz. Postihovat může mzdu či jiné příjmy dlužníka, bankovní účet, movité věci, nemovitosti apod.
 
 
Správní exekuce
 
Jak už název napovídá, správní exekuce (výkon správního rozhodnutí) je řízena správním orgánem (obecní úřad, krajský úřad nebo jiný správní úřad [např. stavební úřady, Česká inspekce životního prostředí]). Tento orgán sám vymáhá povinnost, kterou dlužníkovi uložil ve správním řízení. Správní orgány mají chránit veřejný zájem. Pokud tedy někomu něco nařídí či uloží a tato osoba nařízení nerespektuje, je správní orgán povinen nařídit exekuci z moci úřední. Návrh na zahájení správní exekuce však může podat kdokoliv, komu bylo vykonatelným správním rozhodnutím přiznáno určité právo, případně byl správním orgánem schválen vykonatelný smír a z tohoto smíru mu vymáhané právo plyne. S podnětem se na správní orgán může obrátit i samotný občan. Správní exekuce se řídí zejména správním řádem.
 
Stejně jako v případě exekuce prováděné soudním exekutorem může být i správní exekuce vedena buď kvůli peněžité, či nepeněžité pohledávce (povinnost zastavit provoz zdroje znečišťování ovzduší). Peněžité plnění v zásadě kopíruje daňovou exekuci. Vymáhání nepeněžitého závazku může být provedeno např. vyklizením, odebráním movité věci, předvedením nebo uložením donucovací pokuty – jde o povinnost něčeho se zdržet, něco strpět či udělat (v případě ekologické havárie např. povinnost odstranit závadný stav).
 
 
Poslechněte si podrobnosti o daňových exekucích, a to v pořadu Českého rozhlasu Region, střední Čechy: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2743584.
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.