Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

34. Co nelze zabavit

Co se exekuce netýká aneb Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí…
 
Z věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména
 
a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu, což nyní pro jednotlivce představuje částku 6.280,- Kč.
Je-li dlužník podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.
 
 
Co je to nezbytné základní vybavení domácnosti? Na co exekutor nesmí sáhnout?
 
V případě movitých věcí, o nichž se může dlužník domnívat, že patří jako obvyklé vybavení domácnosti mezi věci vyloučené z exekuce, je na posouzení exekutora, které věci pojme do soupisu. Je rovněž nutno posuzovat, zda je splněna podmínka, že dlužník věci nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb atd. Exekutor např. může usoudit, že dlužník je schopen uspokojovat potřeby své a své rodiny i bez věcí, které pojal do soupisu, byť na kvalitativně nižší úrovni.
 
Zákonnou obranou dlužníka je pak návrh na zastavení řízení ohledně těchto věcí, o kterém přísluší rozhodnout pouze soudu.
 
 
Judikatura Nejvyššího soudu:
 
Otázku, zda je konkrétní věc „obvyklým vybavením domácnosti“, je nutné posuzovat z hlediska kritéria "nezbytné potřeby" při uspokojení hmotných potřeb dlužníka a jeho rodiny. Exekucí proto nelze postihnout jen takový majetek, který slouží k uspokojování těch životních potřeb, které lze hodnotit jako základní. Skutečnost, že určité věci – se zřetelem k aktuálním sociálním standardům – tvoří typické vybavení domácnosti (kupř. barevný televizor, přehrávací aparatura, sedací souprava apod.), ještě neznamená, že jde o věci nezbytně potřebné. Při úvaze, zda daná věc je z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí vyloučena, jsou významná i konkrétní zjištění o tom, jaké potřeby jsou jejím prostřednictvím v osobních poměrech dlužníka a jeho rodiny uspokojovány, jakou roli v jeho osobním a rodinném životě hrají, a zda a s jakým (nižším) nákladem jsou uspokojovatelné jinak.
 
 
Chcete-li se o tomto tématu dozvědět další podrobnosti, poslechněte si pořad Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2743587.
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
 Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.