Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

41. Může se věřitel přihlásit do již vedené exekuce?

Může se věřitel přihlásit do již vedené exekuce? Ano. Vede-li exekutor exekuci prodejem nemovitosti dlužníka, je možné, aby další věřitel svou vykonatelnou pohledávku do tohoto exekučního řízení přihlásil, a domáhal se tak výtěžku z dražby. Pohledávku musí však přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání. V přihlášce musí být vyčíslena výše pohledávky a musejí být připojeny listiny prokazující, že se jedná o pohledávku přiznanou exekučním titulem nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem na dražené nemovitosti.
 
 
Jak to vypadá v praxi?
 
Dlužník čelí více exekucím vedeným několika exekutory. Vlastní nemovitost, na kterou první exekutor v pořadí vydal exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a na kterou další exekutoři zřídili exekutorské zástavní právo. V momentě, kdy první exekutor nařídí dražbu nemovitosti (resp. vydá dražební vyhlášku), ze zákona vyzve ostatní věřitele, pro jejichž pohledávky byla zřízena exekutorská zástavní práva, aby svou pohledávku přihlásili, a to nejpozději do zahájení dražby.
 
Tito věřitelé musejí svou pohledávku přihlásit sami, nikoliv prostřednictvím „svého“ pověřeného exekutora! Svou přihláškou se domáhají výtěžku z dražby, kde se v prvním pořadí uspokojí náklady exekuce, poté pohledávky z hypotéčních úvěrů a dále pohledávky zajištěné zástavním právem spolu s pohledávkou věřitele. Pokud přihlášený věřitel nemá svou pohledávku zajištěnou zástavním (smluvním, zákonným či exekutorským) právem, je uspokojen až naposledy, tedy až po pohledávkách nedoplatků výživného, daní či poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo pohledávkách sociálního zabezpečení.
 
 
A co doporučit věřitelům, aby o své peníze nepřišli?
 
Věřitelé se musejí o své vymahatelné pohledávky řádně starat, tedy buď sami sledovat dražby nemovitostí „jejich“ dlužníků a své pohledávky včas přihlašovat, nebo se obrátit na exekuční soud se žádostí o nařízení exekuce. Exekutor, kterého si věřitel zvolí, zřídí ve prospěch jeho pohledávky exekutorské zástavní právo a tento věřitel bude poté o případné dražbě informován exekutorem, který dražbu provede.
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.