Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

42. Kdy exekutor vyplácí věřiteli vymoženou pohledávku?

Dlužník v exekučním řízení nehradí finanční prostředky na účet věřitele, ale na tzv. účet exekutora. Jste-li věřitelem v exekučním řízení a exekutor už vymohl pohledávku, ovšem dosud vám nezaplatil peníze, nejprve si ověřte fakta.
 
Důležité je vědět, jestli usnesení o nařízení exekuce už nabylo právní moci (právní moc je vlastnost rozhodnutí, která jej činí konečným a závazným pro účastníky; nastává doručením rozhodnutí všem účastníkům a uplynutím případné lhůty pro podání řádného opravného prostředku, nejčastěji odvolání). Exekutor totiž může provést výplatu peněz věřiteli až po právní moci usnesení soudu o nařízení exekuce, a to do 30 dnů od doby, kdy finanční prostředky od dlužníka obdržel (v případě částečného plnění však teprve, pokud částka k vyplacení věřiteli převyšuje 1 000 Kč).
 
Pokud je věřitel v exekučním řízení zastoupen advokátem, má advokát nárok na vyplacení svých nákladů v exekučním řízení nejen za podmínky právní moci usnesení o nařízení exekuce, ale též za podmínky právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tento příkaz k úhradě vydává soudní exekutor neprodleně po vymožení pohledávky, doložku právní moci na tomto příkazu vyznačuje sám exekutor.
 
Pokud je peněžitá pohledávka umořena prodejem nemovitosti, je věřiteli vyplacena příslušná částka až určitou dobu po dražbě. Po vydražení nemovitosti vydává exekutor rozhodnutí o příklepu a pak následuje tzv. rozvrh (resp. rozvrhové řízení a rozvrhové usnesení). V rozvrhovém řízení exekutor určí, komu bude jaká suma vyplacena – tzn. kolik dle zákona patří věřiteli, přihlášeným věřitelům, kolik činí odměna exekutora apod. Toto rozhodnutí stvrdí exekutor rozvrhovým usnesením, kdy peněžité prostředky může rozdělit až po právní moci tohoto rozvrhového usnesení.
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.