Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

45. 15denní lhůta k dobrovolnému plnění

15denní lhůta pro dobrovolné plnění platí už od roku 2009. Jedná se o další výhodu pro dlužníka, které může využít na samém počátku exekuce. V momentě, kdy soud nařídí exekuci a pověří exekutora jejím provedením, zašle exekutor dlužníkovi usnesení o nařízení exekuce souběžně s výzvou k dobrovolnému splnění povinnosti.
 
Nesmíme však zapomínat, že dlužník má ještě před nařízením exekuce několik možností, jak dluh uhradit dobrovolně. Primárně by měl reagovat na výzvy věřitelů a měl by akceptovat rozhodnutí soudu v nalézacím řízení.
 
Úprava advokátních a exekutorských odměn zavedla některé novinky ve stanovování odměn u nižších dlužných částek. Pokud dlužník zaplatí dluh dobrovolně ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k dobrovolnému plnění, snižuje se nejen odměna exekutora, ale i náhrady jeho hotových výdajů. Další, pro dlužníka podstatnější změny se týkají úpravy advokátních odměn.
 
Platí tedy, že:
- Pokud vymáhané plnění nepřekračuje částku 20.000 Kč a dlužník zaplatí do 15 dnů, vznikne exekutorovi nárok na odměnu ve výši 1.500 Kč.
- O 50 % se pak snižuje i paušál za náhrady hotových výdajů. Pakliže dlužník splní ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vymáhaný nárok a toto vymožené plnění nepřevyšuje 10.000 Kč, činí tento paušál 1.750 Kč.
 
Pokud dlužník nereaguje na výzvu k dobrovolnému plnění a neuhradí dluh do 15 dnů, musí zaplatit náklady exekuce v plné výši.
 
Více si poslechněte zde, v pořadu Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2754934.
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.