Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

46. Společné jmění manželů

Společné jmění manželů je majetková jednota manželů tvořená majetkem a závazky nabytými za trvání manželství. Ze zákona lze exekučně postihnout i majetek patřící do společného jmění manželů, účastníkem řízení se pak stává i manžel/ka dlužníka.
 
Příklad:
Jeden z manželů si bez vědomí partnera vezme spotřebitelský úvěr. Nehradí pravidelné splátky, nekomunikuje s věřitelem. Na základě smlouvy pak ztratí výhodu splátek, musí uhradit celou dlužnou částku. Následně věřitel zažaluje svoji pohledávku, soud mu ji přizná, dlužník nerespektuje rozhodnutí soudu a věřitel požádá soud o nařízení exekuce, čemuž soud vyhoví a pověří exekutora jejím provedením.
 
Exekutor začne zjišťovat majetek dlužníka a exekučním příkazem postihne i věci spadající do společného jmění manželů. Pokud jde o tyto věci, je manžel/ka dlužníka účastníkem exekučního řízení, ačkoliv exekuční titul zní na jejího/jeho manžela/ky.
 
Co když exekutor postihne majetek patřící výlučně manželovi (např. proto, že tento majetek nabyl před uzavřením manželství), nikoliv dlužníkovi?
Pokud jde o nemovitost, musí manžel podat vylučovací žalobu.
Pokud jde o movitou věc, lze tuto situaci řešit podáním návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.
 
Co když dojde k rozvodu?
Jestliže se manželé rozvedou, dojde k zániku společného jmění manželů, které se však musí vypořádat. I po rozvodu může exekutor postihnout majetek spadající původně do již zaniklého společného jmění manželů, pokud provedené vypořádání zkracuje uspokojení věřitelů.
 
Například pokud se bývalí manželé dohodnou, že jediná nemovitost (byt, ve kterém žili) nabytá manželi za trvání manželství se stane majetkem jednoho z manželů a druhý manžel řádně nesplní pohledávku přiznanou soudem, může být v rámci exekuce postižena tato nemovitost, která je nyní ve vlastnictví jen druhého manžela.
 
Více o SJM si poslechněte v pořadu Vyznejte se v exekucích, v pořadu Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2754033.
 
 
 
 
 
 
 © 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.