Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

47. Problematika trvalého pobytu v kontextu exekuce

Místo pobytu není pojem totožný s trvalým pobytem. Trvalým pobytem rozumíme adresu evidovanou v Centrální evidenci obyvatel (dále jen CEO) a toto je adresa, na níž jsou doručována úřední sdělení (pakliže dlužník nemá v CEO zřízenu tzv. doručovací adresu). Kdežto pro účely exekuce je rozhodující nejen místo trvalého pobytu, ale i místo pobytu – tedy místo, kde se dlužník zdržuje nikoliv na přechodnou dobu a na tomto místě má např. uloženy movité věci. Jedná se kupř. o nájemní byt, o ubytovnu, nikoliv však už místo, kde je dlužník na návštěvě. Místo trvalého pobytu tedy není zákonitě místem faktického pobytu.
 
Místo faktického pobytu je však pro účely exekuce stejně důležité jako informace o tom, kde má dlužník trvalou adresu. Exekutor totiž není při provádění soupisu movitých věcí vázán pouze místem trvalého pobytu dlužníka – soupis může provést právě na místě, kde se dlužník fakticky zdržuje.
 
Soudní exekutoři se v praxi často setkávají s tím, že se dlužníci nezdržují na místě trvalého pobytu, že mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu (každý občan má určité místo trvalého pobytu, může jím být i tzv. ohlašovna). Zbavují se tak možnosti přebírat si úřední korespondenci a včas na ni reagovat.
 
Rada na závěr:
Pokud se z jakéhokoliv důvodu nezdržujete na adrese trvalého bydliště, zapište si v CEO tzv. doručovací adresu (vedle místa trvalého pobytu), na poště si můžete nechat zřídit dosílku nebo můžete požádat o založení datové schránky (bezplatná možnost).
 
Jestliže už proti vám je vedeno exekuční řízení a nezdržujete se na adrese trvalého bydliště, informujte o své stávající adrese soudního exekutora a další subjekty.
 
 
 
O problematice trvalého bydliště pojednává další díl rubriky Vyznejte se v exekucích z dílny Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2754034.
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.