Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

49. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 7. díl – správa nemovitosti

Praha, 5. listopadu 2012 (EK ČR) – Novela exekučního řádu, kterou v říjnu podepsal prezident Václav Klaus, zavádí nebývalé množství novinek. Jednou z nich je správa nemovitosti.
 
„V případě vymáhání peněžitého dluhu bude moci exekutor postihnout nemovitost správou. Dosud mohl na dům či byt vydat pouze exekuční příkaz k prodeji nebo ke zřízení exekutorského zástavního práva. Nový způsob provedení exekuce správou nemovitosti bude šetrnější a vůči dlužníkům bude méně invazivní,“ říká viceprezident Exekutorské komory ČR David Koncz.
 
Správu nemovitosti bude vykonávat soudní exekutor. Bude činit taková opatření, aby byl objekt řádně a úspěšně hospodářsky užíván. V první řadě zakáže nájemníkovi, aby nájem nadále posílal dlužníkovi v exekuci, a přikáže mu, aby jej zasílal na účet soudního exekutora. Dále může vypovědět a uzavřít nové smlouvy, kterými jsou zajištěny dodávky energií, nebo pojistné smlouvy. „Stávající nájemníci nemovitosti se nového prostředku obávat nemusejí. Nařízení správy nemovitosti nemá na jejich nájemní smlouvy vliv, soudní exekutor je může měnit pouze za stejných podmínek jako vlastník,“ doplňuje Mgr. David Koncz.
 
Příjmy, které soudní exekutor získá správou nemovitosti, se odevzdají věřiteli k uspokojení vymáhané pohledávky. Odečtou se od nich jen náklady, jež byly použity na správu nemovitosti, prostředky, které vyplývají z pojistných smluv a smluv na dodávky energií, či peníze, jež byly vynaloženy na udržování a nutné opravy nemovitosti.
 
„Nový institut správy nemovitosti tedy bude alternativou k jejímu prodeji v exekuční dražbě. Smyslem je uspokojit pohledávku věřitele z užitků plynoucích z nemovitosti. Je však třeba podotknout, že daný způsob vedení exekuce bude vhodný a využitelný jen pro určité typy nemovitostí, u nichž je reálná možnost užitku. Mluvím například o pronajatých nebytových prostorách. V opačném případě by totiž neúměrně rostly náklady exekuce a případné náklady věřitele,“ dodává viceprezident David Koncz.
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na konec trojkolejnosti. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou denně rozšiřujeme o nové rady a návody, jež by veřejnosti měly pomoci orientovat se v základních pojmech exekučního řízení.
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.