Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

51. Co je to dražba a jak probíhá? Portál dražeb

Dražbou se rozumí takový prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele, případně více věřitelů.
 
Předmětem dražebního jednání (dražby) mohou být jak nemovitosti, tak věci movité, ale např. i podnik. Novým vlastníkem dražené věci se stává vydražitel, tedy zájemce, který při dražebním jednání učinil nejvyšší nabídku.
 
Existuje více režimů dražeb, exekuční dražba je jen jedním z nich.
 
V posledních dvou letech se počet nařízených dražeb zvyšuje:
 
STATISTIKA
EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR
počet nařízených dražeb
počet nařízených dražeb nemovitostí
r. 2010
10 500
8 000
r. 2011
16 000
11 500
 
Loni bylo nařízeno 11.500 exekučních dražeb nemovitostí. Veškeré exekuční dražby (nemovitostí, movitých věcí i podniků) jsou přehledně evidovány na volně přístupném Portálu dražeb. Exekutorská komora ho provozuje už od roku 2009.
 
Díky tomuto veřejně přístupnému webovému rozhraní jsme dosáhli větší transparentnosti v konání exekučních dražeb. Zaznamenali jsme pozitivní ohlasy jak věřitelů, tak dlužníků. Čím více zájemců o koupi nemovitosti či movité věci totiž licituje, tím výš se finální cena může vyšplhat. Věřitel je tedy spokojen, že výnos postačí na úhradu pohledávky, a dlužníkovi připadne zbylá částka.
 
Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nemovitých věcí nařízených podle příslušných ustanovení. Portál tak především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních dražbách nemovitostí vedených jednotlivými soudními exekutory, zejména zjišťovat, kterých nemovitostí se dražba týká, datum konání dražebního roku, výši nejnižšího podání a další relevantní informace.
 
Nahlížení do systému Portálu dražeb není zpoplatněno. Portál navštíví kolem 15.000 uživatelů týdně. V červenci 2012 Komora aktualizovala server. Smyslem bylo sledovat trend elektronických dražeb a zdokonalit uživatelské rozhraní. Původní systém se propojil s dalšími internetovými servery, které nabízejí servis v oblasti e-dražeb.
 
Téma zpracoval i redaktor Českého rozhlasu Region Jan Zítka: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2759472.
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.