EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

55. Dražební vyhláška

Po právní moci usnesení o ceně nařídí exekutor dražbu. Dražební vyhláška (usnesení o nařízení dražebního jednání) k prodeji nemovitostí je rozhodnutím soudního exekutora, kde je uveden čas a místo konání dražby, označení věcí, které se budou dražit, a jejich příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání a další skutečnosti, důležité pro průběh dražby.
 
Obsahuje také upozornění, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství…
 
Dražební vyhláška je doručována nejen dlužníkovi, ale i jeho manželovi a dalším subjektům dle typu dražby (např. katastrální, obecní a finanční úřad). Zveřejňuje se na úřední desce exekutora, případně prostřednictvím obecního úřadu. Rovněž je zveřejněna na Portálu dražeb a v Centrální evidenci exekucí. Cílem je, aby se o dražbě dozvěděl co nejširší okruh zájemců a výtěžek dražby byl co nejvyšší.
 
Z dražební vyhlášky nevyplývá, jaký je celkový počet exekucí vedených proti dlužníkovi a jaká je jejich kompletní výše. Další věřitelé, kteří svou pohledávku vymáhají exekučně, se totiž do řízení přihlašují teprve na základě vyhlášky (proto je také vydávána), nemohou tedy být uvedeni v jejím textu. Soudní exekutoři často musejí čelit dotazům ohledně přiměřeného postupu. Lidé neznalí práva na internetu často narážejí na dražební vyhlášky, v nichž je zdánlivě kvůli dluhu 20.000 Kč dražena nemovitost s vyvolávací cenou 150.000 Kč. Ve všech těchto případech jsou však k dluhu, pro nějž se draží, přihlášeny další pohledávky ve vyšších řádech. Na dražební vyhlášce se ovšem tento údaj neuvádí.
 
Výklad o dražební vyhlášce poskytl Českému rozhlasu Region Mgr. Michal Rudý, člen prezidia Exekutorské komory ČR: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2762060.
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 
 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.