Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

58. Nepeněžité pohledávky: vyklizení, odebrání věci, rozdělení věci, provedení prací a výkonů

Soudní exekutor je osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem, v rámci něhož exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů dle exekučního řádu. Vymáhat může nejen peněžitá, ale i nepeněžitá plnění. Vymáhání nepeněžitého plnění je způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Dlužník má povinnost něco vykonat, strpět nebo se nějakého jednání zdržet. Exekuce se provede podle charakteru plnění.
 
Takovou exekuci lze provést čtyřmi způsoby:
 
a. vyklizení (nemovitosti neoprávněně užívané dlužníkem)
 
Dlužník neoprávněně obývá nemovitost věřitele. Dle rozhodnutí soudu má povinnost se vystěhovat. Soud rovněž stanoví, zda má dlužník nárok na bytovou náhradu. Smyslem vyklizení je vykázat dotčené osoby (dlužníka a všechny osoby, které s ním sdílejí domácnost) z nemovitosti a zároveň odstranit jejich věci.
 
 
b. odebrání věci
 
Je-li někomu uložena povinnost, aby vydal jiné osobě nějakou věc, je možné navrhnout nařízení exekuce odebráním věci. Exekutor musí za účasti věřitele najít konkrétní věc a věřiteli ji předat. V případě, že se věc nepodaří nalézt a zároveň je možné tuto věc nahradit, vyzve exekutor věřitele, aby si opatřil jinou věc stejného druhu a jakosti a náklady na její opatření dál vymáhá po dlužníkovi některým ze způsobů provedení exekuce na peněžité plnění.
 
 
c. rozdělení společné věci
 
Rozdělení společné věci se realizuje prodejem věci a rozdělením výtěžku nebo faktickým rozdělením věci. Spoluvlastníci pak mají stejná práva – povinný (na začátku řízení) se mění na spoluoprávněného, který má tatáž práva.
 
Způsob rozdělení se odvíjí od rozhodnutí soudu. Je-li věc fakticky dělitelná (např. pozemek), lze zvolit, kterýkoliv ze způsobů vypořádání spoluvlastnictví. V případě, že věc bez poškození rozdělit nelze (např. starožitný obraz), přichází v úvahu pouze prodej.
 
 
d. provedení prací a výkonů
 
Soud může rozhodnout o tom, že dlužník má pro věřitele vykonat nějakou práci (např. odstranění černé stavby). Obvykle ji namísto dlužníka může vykonat i někdo jiný. V takovém případě soud věřiteli povolí, aby si na onu práci najal někoho jiného nebo aby ji provedl sám, ovšem na náklady dlužníka. O to, aby práce provedl pro věřitele někdo jiný, se postará exekutor.
 
Pokud soud uloží dlužníkovi jinou povinnost než provedení prací (např. zveřejnění omluvy na rozhlasové stanici, v deníku či internetovém deníku), může exekutor tomuto dlužníkovi uložit za porušení této povinnosti pokutu až do výše 100.000 Kč. Na návrh věřitele pak může exekutor – při nesplnění povinnosti dlužníkem – ukládat další přiměřené pokuty. Tyto pak připadají státu.
 
 
Více k tématu si můžete poslechnout v seriálu Českého rozhlasu Region: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2765409.
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.