Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

59. Přiměřenost exekuce

Soudní exekutor postihuje majetek dlužníka v takové míře a takovými zákonnými způsoby, aby bezpečně a s jistotou dosáhl uspokojení věřitele, včetně příslušenství a úhrady nákladů exekuce.
 
Exekutor je nicméně povinen zvolit způsob provedení exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků dlužníka a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků dlužníka dosaženo. V případě, že se ostatní způsoby provedení exekuce ukážou jako nedostatečné či neúčinné, však nelze např. provedení exekuce prodejem nemovitosti považovat za nepřiměřený postup exekutora.
 
Je nutné zdůraznit, že v době vydání exekuční příkazu není soudnímu exekutorovi známa hodnota zajišťovaného majetku, jehož cena je určována v případě nemovitostí až po právní moci usnesení o nařízení exekuce na základě znaleckého posudku. Stejně tak exekutor nezná např. kondici vašeho bankovního účtu – v momentě, kdy vydá exekuční příkaz přikázáním pohledávky, neví, kolik prostředků je na účtu uloženo a jakého jsou původu. Nezná ani výši vaší mzdy, byť je mu známo, že jste evidován u konkrétního zaměstnavatele. Netuší však, zda realizované srážky budou postačující k úhradě dluhu v relevantním časovém horizontu.
 
V době vydání exekučního příkazu exekutorovi též není známa konečná výše vymáhané pohledávky, když nelze určit dobu trvání exekuce a výši nákladů exekuce, které lze stanovit pouze předběžně, přičemž jejich konečnou výši určí soudní exekutor v závěrečném příkazu k úhradě nákladů exekuce.
 
V souvislosti s tímto tématem rovněž mohu připomenout judikaturu Nejvyššího soudu ČR, který uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku věřitele vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být věřitel uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky. Jestliže tedy dlužník namítá nepoměr výše pohledávky k postižené nemovitosti, pak je na něm, aby prokázal, že lze úspěšně postihnout jiný jeho majetek vhodnějším způsobem. Avšak není-li k dispozici jiný způsob exekuce, je nutno mít za vhodný i ten způsob, kdy rozdíl mezi výší vymáhané pohledávky a cenou předmětu exekuce, z něhož má být uspokojena, je zřetelný, resp. značný, neboť nelze připustit situaci, kdy dlužník vlastní majetek vysoké hodnoty, zatímco pohledávka věřitele je dlouhodobě nevymožitelná. Dlužník navíc samozřejmě může kdykoliv uhradit pohledávku spolu s náklady exekuce, a odvrátit tak prodej své nemovitosti.
 
O přiměřenosti informoval své posluchače i Český rozhlas Region. Poslechněte si více: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2765852.
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.