Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

61. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…10. díl – Jak nekoupit dům v exekuci?

Praha, 10. prosince 2012 (EK ČR) – Některé realitní kanceláře se v poslední době mediálně zviditelňují prostřednictvím kritiky exekučních dražeb. Jejich mystifikační domněnky o nekorektních dražbách nemovitostí však nejsou založeny na pravdě. Jak tedy probíhá koupě domu od dlužníka, který je v exekuci? A jak může zájemce o koupi domu předejít nepříjemnostem? Více o tom na následujících řádcích!

Loni bylo nařízeno 11.500 exekučních dražeb nemovitostí, v roce 2010 8.000, v roce 2009 pak o 1.700 méně.Nárůst počtu exekučních dražeb souvisí se zvyšujícím se počtem nařízených exekucí (viz tabulka). Veškeré exekuční dražby movitých věcí, nemovitostí a podniků jsou přehledně evidovány na volně přístupném Portálu dražeb.

 
rok 2009
-          soudy nařídily 761.000 exekucí[1]
-          nařízeno bylo 6.300 dražeb nemovitostí[2]
rok 2010
-          soudy nařídily 701.900 exekucí
-          nařízeno bylo 8.000 dražeb nemovitostí
rok 2011
-          soudy nařídily 936.219 exekucí
-          nařízeno bylo 11.500 dražeb nemovitostí
 
Případy, kdy si někdo koupí nemovitost od dlužníka v exekuci, se stávají velice zřídka. V první řadě je nutné připomenout, že dlužník v exekuci má soudem zakázáno nakládat s majetkem. Pokud vlastní nemovitosti a soud proti němu nařídí exekuci, nesmí dlužník tyto nemovitosti prodat. Více o tomto režimu zvaném generální inhibitorium naleznete zde.
 
Pokud k takovému prodeji nemovitosti výjimečně dojde, jedná se o možné opomenutí zprostředkovatele kupní smlouvy, nejčastěji realitní kanceláře. Realitní makléři dělají svou práci – mají zájem na sehnání kupce, na uzavření kupní smlouvy apod., ale nezjistí si, zda je prodávající v exekuci, zda dlužník může s nemovitostí disponovat. Jde o nekalé jednání dlužníka, o přílišnou důvěřivost věřitele a o možné opomenutí některých realitních kanceláří.
 
 
Jak se tedy můžete bránit? Kde zjistíte, že je na majetek prodávajícího uvalena exekuce?
 
Veškeré pravomocně vedené exekuce se můžete vyhledat v Centrální evidenci exekucí (jeden náhled stojí 5 až 50 Kč bez DPH). Pokud exekuce ještě není pravomocná, nejsnazší cestou je dostavit se s dlužníkem na exekuční soud a dotázat se, zda jsou proti němu nařízeny exekuce. Tato možnost v současné době poskytuje nejvyšší garanci. Případně je možné získat od dlužníka plnou moc k tomuto ověření stavu věcí na soudě.
 
Další možností je ověření listu vlastnictví v katastru nemovitostí, kde bude patrné jak nařízení exekuce proti dlužníkovi, tak eventuální vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti. Katastr nemovitostí navíc eviduje i další režimy exekuce, tedy správní a daňovou exekuci, z výpisu bude patrné i to, zda byl nařízen výkon soudního rozhodnutí. K dispozici je samozřejmě i Portál dražeb.
 
 
A co můžete dělat v případě, že nemovitost v exekuci skutečně koupíte?
 
Můžete např. žádat náhradu škody po prodávajícím. On je totiž viníkem situace, protože nepřiznal, že je v exekuci a prodal nemovitost navzdory zákazu nakládání s majetkem. Jeho jednání může v některých případech naplňovat i některou skutkovou podstatu trestného činu a může být podáno trestní oznámení. Také je vhodné v kupní smlouvě zakotvit, že část kupní ceny bude zaplacena až v určité delší době po zápisu vlastnictví kupujícího do katastru nemovitostí, jako garance.
 
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na zákaz nakládání s majetkem a jeho platnost v případě státu, obcí a krajů. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou pravidelně rozšiřujeme o nové informace.
 
 

© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.

 

 
 


[1] Tyto hodnoty však nevypovídají o počtu dlužníků. Proti jednomu dlužníkovi může být vedeno (a zpravidla je) více exekučních řízení. Údaj nesignalizuje ani to, kolik exekucí bylo provedeno. Exekuce, která byla vymožena v roce 2009, totiž mohla být nařízena v letech předchozích.
[2] Mezi počtem nařízených a provedených dražeb existuje zásadní rozdíl. Počet nařízených dražeb nemovitostí se nerovná počtu prodaných nemovitostí. Část nemovitostí nelze ani v dražbě prodat, část dražeb je z různých důvodů neprovedena (zaplacení dlužné částky před dražbou, úmrtí dlužníka, insolvence). Nařízených dražeb se odhadem uskuteční kolem 50 %.
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.