Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

60. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…9. díl – zrušení exekutorských zápisů (03.12.2012)

Praha, 3. prosince 2012 (EK ČR) – Novela exekučního řádu a změny, které zákon přinese od 1. ledna – to je téma seriálu s názvem Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… Tentokrát se zaměříme na exekuční tituly, resp. exekutorské zápisy.

Rozlišujeme mezi dvěma typy exekutorských zápisů:
 
1. První typ slouží k uzavření dohody mezi dlužníkem a věřitelem o existenci peněžitého dluhu. Dlužník i věřitel musejí před soudním exekutorem prohlásit, že existuje smluvní vztah, ze kterého vznikl dluh a jaká je výše dluhu. Dále konstatují, že dluh splní dlužník do určité lhůty, ve splátkách atp. Pokud by dlužník ujednání obsažené v exekutorském zápise porušil, může se věřitel obrátit přímo na soud, aby nařídil exekuci. Nemusí absolvovat nákladné první nalézací řízení, kde by soud rozhodoval o oprávněnosti jeho nároku na zaplacení pohledávky. Věřitel tímto způsobem získá pro případ nesplnění podmínek dohodnutých v exekutorském zápise exekuční titul. Je třeba zdůraznit, že exekutorský zápis lze sepsat jen tehdy, pokud se věřitel a dlužník na jeho znění dohodnou. Pakliže s dluhem nebo se způsobem či lhůtou úhrady dlužník nesouhlasí, nemůže být zápis sepsán.
 
2. Druhý typ exekutorského zápisu slouží k osvědčení skutkových dějů a stavu věcí. Jedná se např. o stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, osvědčení stavu jakékoli věci movité i nemovité (např. automobily, stroje, výrobní linky, obrazy, pozemky, listiny atp.), osvědčení o předání peněz či splnění dluhu.
 
 
V loňském roce sepsali soudní exekutoři celkem 26.000 exekutorských zápisů, stejně jako v letech 2010 a 2009. „Jedná se o naprosto bezproblémovou agendu. Hojně se na nás obracejí věřitelé i dlužníci, protože exekutorský zápis je rychlou a nekomplikovanou cestou k institucionalizování jejich vzájemné dohody. Také dlužníci tuto možnost vítají, protože pak nemusejí hradit náklady právního zastoupení věřitele v nalézacím řízení. Odpadne jim významná položka, kterou by jinak na celkových nákladech museli zaplatit. Bohužel novela vrací zápisy zpět do výhradní kompetence notářů. Soudní exekutoři budou moci sepisovat pouze exekutorské zápisy k osvědčení skutkových dějů a stavu věcí, nikoliv o úhradě peněžitého dluhu,“ vysvětluje viceprezident Exekutorské komory Mgr. David Koncz.
 
Exekutorský zápis prvního typu tedy zanikne, ovšem zůstane jeho alternativa, kterou sepisují notáři – tedy notářský zápis. Exekutorský zápis druhého typu novela zachovává. „Mrzí mě, že soudní exekutoři už nadále nebudou moci sepisovat exekutorské zápisy. Navzdory tomu, že veřejnost tuto službu hojně využívala a jednalo se o režim probíhající bez jakýchkoliv stížností a potíží, zůstane tato pravomoc pouze notářům. Toto rozhodnutí zákonodárců však beze zbytku respektujeme,“ dodává prezident Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiří Prošek.
A jaké další exekuční tituly kromě exekutorského a notářského zápisu známe? V exekuci je pravidlem rozhodnutí vydané soudem v nalézacím řízení. Jedná se o rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy a soudem schválené smíry ukládající povinnost jednomu z účastníků. Exekučním titulem však může být i rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků na daních nebo na nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení.
 
Příště se v rámci seriálu Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… zaměříme na zákaz nakládání s majetkem a jeho platnost v případě státu, obcí a krajů. Sledujte prosím i naše webové stránky www.ekcr.cz. Najdete na nich novou sekci Exekutoři radí!, kterou pravidelně rozšiřujeme o nové informace.
 
 
 
 
© 2009 - 2012 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce. V případě zájmu o přebírání dat Exekutorské komory České republiky kontaktuje tiskovou mluvčí.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.