EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vzdělávací plán 2021 - koncipienti

SEMINÁŘ KONCIPIENTŮ – DVOUDENNÍ

Termín konání: únor/březen
Místo konání: bude upřesněno
Školitelé: bude upřesněno
Počet kreditů: A 10
Program: Občanské právo procesní + Exekuce – proces (téma bude vycházet z obsahu plánovaného školení, které se mělo konat 22.10. 2020 a bylo z důvodu špatné epidemiologické situace zrušeno).

 

SEMINÁŘ KONCIPIENTŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání: březen/duben
Místo konání: Brno
Školitelé: bude upřesněno
Počet kreditů: A 10
Program: Exekuce – nemovitosti – postup při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, důraz na aktuální judikaturu, novely EŘ a OSŘ ( v souvislosti s LEX COVID), zákonné změny, zaměření se na usnesení o ceně a jeho odůvodnění z hlediska přezkoumatelnosti, apod.

 

ŠKOLENÍ KONCIPIENTŮ - JEDNODENNÍ

Termín konání: duben/květen
Místo konání: Praha
Školitelé: bude upřesněno
Počet kreditů: B 8
Program: Správní právo

 

ŠKOLENÍ KONCIPIENTŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání:  září/říjen
Místo konání: Brno
Školitelé: bude upřesněno
Počet kreditů: B 8
Program: Daňové právo, cenné papíry a jiné – DPH, daň z příjmu, praktické dopady na činnost exekutora

 

ADAPTAČNÍ ŠKOLENÍ - JEDNODENNÍ

Termín konání:  2x – březen/září
Místo konání: Brno, Praha
Školitelé: bude upřesněno

 

 

 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.