EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR vyučuje na Klinice exekutorského práva

Exekutorská komora České republiky  již pátým rokem spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně. Již od roku 2013 realizuje unikátní vzdělávací projekt – Kliniku exekutorského práva.

Speciální předmět o exekučním řízení určený studentům práv vedou odborníci z řad Exekutorské komory ČR. Smyslem je seznámit studenty s dílčími problémy exekučního práva z pohledu soudu, soudního exekutora, věřitele, dlužníka a dalších zúčastněných subjektů. „Upozorňujeme na hlubší souvislosti, zaměřujeme se na aktuální judikaturu. Studenti také mají možnost řešit příklady vycházející z praxe. Mimo jiné jim umožňujeme zúčastnit se bezplatných poraden Exekutorské komory, soupisu movitých věcí dlužníka, dražebního jednání a podobně. Absolventi Kliniky exekutorského práva zhlédnou chod exekutorského úřadu v reálném měřítku a budou vybaveni relevantními odbornými informacemi, které se studentům jinak dostávají jen pomálu. Deficit v oblasti odborných znalostí o exekucích je značný nejenom mezi studujícími. Proto si nesmírně vážím toho, že Právnická fakulta Masarykovy univerzity má zájem tento nedostatek napravit a že tomu můžeme být nápomocni,“ řekl bývalý prezident Mgr. Ing. Jiří Prošek.

Studenti Kliniky exekutorského práva zejména vypracovávají podání k soudu nebo soudnímu exekutorovi, rozhodnutí exekučního soudu nebo soudního exekutora. V osnově odborného předmětu jsou i úlohy týkající se procesních úkonů, práce s judikaturou atp.

„Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností. Jsme proto velmi rádi, že Exekutorská komora ČR je ochotna spolupracovat na tomto dovednostním předmětu. Spolu s ostatními předměty vytvořenými v rámci projektu Teorie – dovednosti – praxe tak umožní studentům kontakt s praxí již během studia, což zcela jistě přispěje k jejich vyšší uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce,“ doplňuje hlavní řešitel projektu Mgr. Jan Neckář z Masarykovy univerzity. 

Sylabus předmětu je dostupný na internetových stránkách Masarykovy univerzity.


 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.