Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Podávání reklamy - inzerce

Komorní listy ve své tištěné a elektronické podobě umožňují zveřejňovat komerční reklamu třetích osob.

V souladu s článek VIII. Statutu redakční rady časopisu nebude uveřejněna reklama na činnost konkrétního soudního exekutora.

Redakční rada si vyhrazuje právo nezveřejnit reklamu, která by prokazatelně poškozovala jméno Exekutorské komory České republiky, časopisu Komorní listy, jednotlivých soudních exekutorů nebo konkrétních fyzických nebo právnických osob.

Informace pro zadavatele:
Periodicita časopisu: čtvrtletní
Náklad: minimálně 800 kusů
Rozsah: minimálně 40 stran
Cena výtisku: bezplatně (v tištěné i elektronické podobě)
Cílová skupina: soudní exekutoři, exekutorští kandidáti a koncipienti, další zaměstnanci exekutora, advokáti, notáři, soudci a další odborná veřejnost

Ceny, podmínky zveřejnění inzerce, způsoby předání grafických podkladů a dalších informací se řeší individuálně.


Veškeré Vaše objednávky a podklady redakční rada přijímá na adrese: redakce@ekcr.cz

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.