Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Úvodem

Komorní listy, časopis soudních exekutorů

vydávaný Exekutorskou komorou České republiky od září roku 2009
na základě Statutu redakční rady časopisu schváleného prezidiem Exekutorské komory České republiky na 21. zasedání dne 26. srpna 2009, je odborným periodikem vycházejícím čtyřikrát ročně, jehož hlavní obsahovou náplní je prezentace odborných článků a příspěvků zabývajících se problematikou exekuční činnosti.

Komorní listy byly zapsány na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2015.

 

adresa redakce
Exekutorská komora České republiky
Komorní listy
Na Pankráci 1062/58
140 00  Praha 4
telefonický kontakt : 210 311 000
e-mailová adresa : redakce@ekcr.cz

(přednostně je vyřizována korespondence doručená prostřednictvím e-mailové adresy)


Statut redakční rady časopisu Komorní listy je k nahlédnutí ZDE


 

Vydávání časopisu organizuje redakční rada. Převážná většina z nich není zaměstnancem vydavatele, tj. Exekutorské komory ČR. Tím je splněno kritérium nutné pro zařazení čtvrtletníku na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik.

 


Redakční rada pracuje ve složení:

prof. dr. Armanas Abramavičius
(soudce Nejvyššího soudu, Vilnius, Litva)

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
(Balík Krtková Šatánková Kojan - Společná advokátní kancelář, Fakulta právnická Západočeské univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

JUDr. Stanislava Kolesárová
(členka prezidia Slovenskej komory exekútorov, soudní exekutorka, Banská Bystrica, Slovensko)

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.
(Allen & Overy)

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
(katedra občanského práva Právnické fakulty Karlovy univerzity, vysoká škola CEVRO Institut, z.ú., advokátka)

Mgr. Pavel Tintěra
(Exekutorský úřad Rakovník)

Mgr. Petr Prokop Ustohal
(tajemník Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Ing. Antonín Toman
(přidružený člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Andrea Říhová, LL.M.
(Exekutorský úřad Kladno)

Mgr. Libor Vaculík
(přidružený člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky)


Své podněty adresované redakční radě zasílejte na adresu redakce@ekcr.cz .

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.