EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2019
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Orgány Exekutorské komory České republiky

Prezidium:  
JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. prezident (foto)
Mgr. Jan Mlynarčík viceprezident  (foto)
Mgr. Martin Tunkl člen prezidia  (foto)
JUDr. Vendula Flajšhansová  členka prezidia (foto)
JUDr. Jitka Wolfová členka prezidia (foto)
   
Náhradníci prezidia:  
Mgr. Petr Polanský  
Mgr. Alan Havlice  
JUDr. Ing. Martin Štika  
Mgr. Martin Horák  
JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.  
   
Revizní komise:  
JUDr. Marie Sárová předsedkyně
Mgr. Kamil Košina místopředseda
JUDr. Vlastimil Porostlý člen
Mgr. Ing. Monika Michlová členka
   
   
Kontrolní komise:  
Mgr. Ing. Jiří Prošek předseda
Mgr. Lucie Valentová místopředsedkyně
JUDr. Milan Makarius člen
Mgr. David Koncz člen
Mgr. Daniel Vlček člen
JUDr. Ivana Kozáková členka
Mgr. Richard Bednář člen
JUDr. Vratislav Pospíšil člen
Mgr. Zuzana Komínková členka

Rozvrh práce kontrolní komise

 
Mgr. Jaroslav Homola náhradník
JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. náhradník
Mgr. Svatopluk Šůstek náhradník
Mgr. Ondřej Svoboda náhradník
JUDr. Jan Paraska náhradník
 

Kárná komise:

 
Mgr. Vojtěch Jaroš člen
JUDr. Igor Ivanko člen
Mgr. Jan Krejsta člen
Mgr. Jan Czernin, LL.M. člen; soudce Okresního soudu v Mladé Boleslavi
JUDr. Jan Montag člen; soudce Okresního soudu v České Krumlově
JUDr. Lenka Ceplová členka; místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem
JUDr. Ing. Václav Beneš člen; soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem
Mgr. Stanislav Zatloukal člen; soudce Krajského soudu v Brně
Mgr. Tomáš Mička člen; soudce Krajského soudu v Ostravě
   
 
Zkušební komise:  
JUDr. Karel Urban předseda
JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. místopředseda
Mgr. Ing. Jiří Prošek člen
JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. člen
Mgr. Jiří Král člen
Mgr. Tomáš Pospíchal člen
JUDr. Lukáš Jícha člen
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová členka
Mgr. Bohumil Brychta člen
Mgr. Petr Polanský člen
   
Mgr. Jiří Lochman člen; místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 8
JUDr. Eva Dlouhá členka; soudkyně Krajského soudu v Praze
Mgr. Radek Kopsa člen; soudce Krajského soudu v Hradci Králové, pob. Pardubice
JUDr. Ivana Kudrnová členka; soudkyně Krajského soudu v Ostravě
JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M. člen; soudce Nejvyššího správního soudu
   
Právní a legislativní komise:  
Mgr. Martin Horák předseda
Mgr. Stanislav Molák místopředseda
JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. člen
JUDr. Lukáš Jícha člen
Mgr. Vojtěch Jaroš člen

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.

přidružený člen
Mgr. Jan Krejsta přidružený člen
Mgr. Ing. Antonín Toman přidružený člen
Mgr. Alan Havlice přidružený člen
JUDr. Ing. Martin Štika přidružený člen

Vzdělávací komise:
 
JUDr. Karel Urban předseda
JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. člen
Mgr. René Mohyla člen
Mgr. Jana Kalistová členka
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová členka
Mgr. Petra Eliášová členka
Mgr. Marcela Petrošová členka
Mgr. Kateřina Skoupá členka
Mgr. Lenka Černošková členka
Mgr. Blanka Březinová členka

 

Mediální komise:

 
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. předseda
Mgr. Pavel Pajer člen
Mgr. Kateřina Skoupá členka
Mgr. Tomáš Voborník člen

 

IT komise:

 
Mgr. Petr Polanský místopředseda
Mgr. Tomáš Tunkl člen
JUDr. Jan Paraska člen
Ing. Hana Princová členka
JUDr. Jan Knapík člen
Ing. Petr Tichý člen
Mgr. Zbyněk Průša člen
Bc. Jiří Rajchert člen
Roman Debnar člen
   
Mezinárodní komise:  
Mgr. Ing. Jiří Prošek člen
Mgr. Tereza Lungová členka
JUDr. Josef Lavička člen
Mgr. Veronika Jakubovská členka
Mgr. Bc. Aneta Ptáčková členka

 

 

© 2009 - 2019 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.