Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vymáhání výživného

Vedená exekuce k vymožení výživného je nezbytnou podmínkou k přiznání nároku na výplatu náhradního výživného pro nezaopatřené dítě od Úřadu práce dle zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů.

Tento informační leták Vám může pomoci se splněním uvedené podmínky i s vlastím vymožením nezaplaceného výživného. Dokument ke stažení ZDE.

Pro podání exekučního návrhu lze postupovat dvěma způsoby:

1. Právní pomoc soudního exekutora

Nevíte-li si rady, můžete se obrátit přímo na soudního exekutora dle Vašeho výběru. Exekutora, který působí nejblíže k Vám, naleznete zde: https://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru

Soudní exekutor Vám může pomoci se sepisem exekučního návrhu, veškerými jeho náležitostmi i následným podáním návrhu.

2. Využití (vzorového) exekučního návrhu

Máte-li k dispozici exekuční titul, můžete pro zpracování exekučního návrhu využít vzorový formulář. Dokument ke stažení ZDE.

Sepsaný návrh můžete podat soudnímu exekutorovi:

  • poštou,
  • osobně na podatelnu exekutorského úřadu,
  • e-mailem s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • do datové schránky soudního exekutora

V případě potřeby se lze obrátit na soudního exekutora, který v rámci poskytování právní pomoci může poradit či pomoci se sepisem exekučního návrhu, popř. na advokáta či jinou erudovanou osobu.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.