Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vymáhání výživného

Vedená exekuce k vymožení výživného je nezbytnou podmínkou k přiznání nároku na výplatu náhradního výživného pro nezaopatřené dítě od Úřadu práce dle zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů.

Tento informační leták Vám může pomoci se splněním uvedené podmínky i s vlastím vymožením nezaplaceného výživného. Dokument ke stažení ZDE.

Pro podání exekučního návrhu lze postupovat dvěma způsoby:

1. Právní pomoc soudního exekutora

Nevíte-li si rady, můžete se obrátit přímo na soudního exekutora dle Vašeho výběru. Exekutora, který působí nejblíže k Vám, naleznete zde: https://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru

Soudní exekutor Vám může pomoci se sepisem exekučního návrhu, veškerými jeho náležitostmi i následným podáním návrhu.

2. Využití (vzorového) exekučního návrhu

Máte-li k dispozici exekuční titul, můžete pro zpracování exekučního návrhu využít vzorový formulář. Dokument ke stažení ZDE.

Sepsaný návrh můžete podat soudnímu exekutorovi:

  • poštou,
  • osobně na podatelnu exekutorského úřadu,
  • e-mailem s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • do datové schránky soudního exekutora

V případě potřeby se lze obrátit na soudního exekutora, který v rámci poskytování právní pomoci může poradit či pomoci se sepisem exekučního návrhu, popř. na advokáta či jinou erudovanou osobu.

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.