Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Portál dražeb

Portál dražeb je veřejně přístupné webové rozhraní zřízené na základě rozhodnutí Prezídia Exekutorské komory ČR č. 14/09/P15 ze dne 8.4.2009. Na základě rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory ČR č. 3/10/P25 byla část Centrální evidence exekucí, v níž jsou vedeny dražební vyhlášky a oznámení  o dražebním roku podle § 125 odstavec 1 písmeno c) a d) exekučního řádu, technicky vyčleněna zvlášť s tím, že tyto údaje budou vedeny na Portálu dražeb.

Portál dražeb vlastním nákladem vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora. Do portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nemovitých věcí nařízených podle příslušných ustanovení exekučního řádu, a to podle obsahu jimi vedeného spisu. Exekutorská komora neodpovídá za obsah údajů zapsaných jednotlivými soudními exekutory v konkrétní kartě dražby.

Postup pro zápis a výmaz údajů na Portálu dražeb a pro jeho vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí.

Portál dražeb tak především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních dražbách nemovitostí vedených jednotlivými soudními exekutory podle EŘ, zejména zjišťovat, kterých nemovitostí se dražba týká, datum konání dražebního roku, výši nejnižšího podání a další relevantní informace.

Portál dražeb je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí. Nahlížení do systému Portálu dražeb není zpoplatněno. Portál dražeb a více informací najdete na webové adrese:

www.portaldrazeb.cz

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.