Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Portál dražeb

Portál dražeb je veřejně přístupné webové rozhraní zřízené na základě rozhodnutí Prezídia Exekutorské komory ČR č. 14/09/P15 ze dne 8.4.2009. Na základě rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory ČR č. 3/10/P25 byla část Centrální evidence exekucí, v níž jsou vedeny dražební vyhlášky a oznámení  o dražebním roku podle § 125 odstavec 1 písmeno c) a d) exekučního řádu, technicky vyčleněna zvlášť s tím, že tyto údaje budou vedeny na Portálu dražeb.

Portál dražeb vlastním nákladem vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora. Do portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nemovitých věcí nařízených podle příslušných ustanovení exekučního řádu, a to podle obsahu jimi vedeného spisu. Exekutorská komora neodpovídá za obsah údajů zapsaných jednotlivými soudními exekutory v konkrétní kartě dražby.

Postup pro zápis a výmaz údajů na Portálu dražeb a pro jeho vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí.

Portál dražeb tak především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních dražbách nemovitostí vedených jednotlivými soudními exekutory podle EŘ, zejména zjišťovat, kterých nemovitostí se dražba týká, datum konání dražebního roku, výši nejnižšího podání a další relevantní informace.

Portál dražeb je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí. Nahlížení do systému Portálu dražeb není zpoplatněno. Portál dražeb a více informací najdete na webové adrese:

www.portaldrazeb.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.