Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Užitečné odkazy

On-line databáze a rejstříky:

 
Centrální evidence exekucí: www.ceecr.cz
Portál dražeb: www.portaldrazeb.cz
Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Obchodní rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
Živnostenský rejstřík: http://www.rzp.cz
Insolvenční rejstřík: https://isir.justice.cz

Další odkazy:

 
Ministerstvo spravedlnosti ČR: www.justice.cz
Ministerstvo vnitra ČR: www.mvcr.cz
Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz
Česká advokátní komora: www.cak.cz
Notářská komora ČR: www.nkcr.cz/
Soudcovská unie ČR: www.soudci.cz
Přehled soudů ČR: http://portal.justice.cz/justice2/uvod/Soudy.aspx
Sbírka zákonů, judikatura, právo: www.epravo.cz
UIHJ www.uihj.com

 

 

 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.