EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2014
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - atuální číslo
Praha, 20. 8. 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora České republiky jakožto správce a provozovatel Centrální evidence exekucí, která je dostupná online na internetové adrese www.ceecr.cz, oznamuje, že v době od pátku 25. září od 16.00 do 8.00 úterý 29. září 2015 bude databáze Centrální evidence exekucí z důvodu přechodu na nový formát zcela mimo provoz. Upozorňujeme uživatele, že ve zmíněném období nebude možné v Centrální evidence exekucí vyhledávat. Exekutorská komora ČR rovněž nebude v označeném termínu ve svém sídle ani v brněnské pobočce vyhotovovat výpisy z Centrální evidence exekucí. Veškeré uživatelské účty, stejně jako kredity na nich evidované, budou v plném rozsahu přeneseny do nového prostředí Centrální evidence exekucí. Nová verze Centrální evidence exekucí bude uživatelsky přívětivější a bude mimo jiné obsahovat rozšířené možnosti placení kreditu či rozšířené způsoby lustrace subjektů a exekucí.
Prezidium Exekutorské komory České republiky
Informace pro účastníky exekučních řízení vedených Mgr. Čeňkem Bělastou, Exekutorský úřad Bruntál.
Od 13.7.2015 byl exekutorský úřad v Bruntále uzavřen a přestěhován do sídla zastupujícího soudního exekutora. Na původní adrese Dr. E. Beneše 1497/21, Bruntál, se již nenachází sídlo Mgr. Čeňka Bělasty. Ve věcech vedených původně Mgr. Čeňkem Bělastou se obracejte výhradně na Mgr. Alana Havliceho, Exekutorský úřad Jeseník, (viz seznam soudních exekutorů – viz číslo soud. exekutora: 197), Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel.č.: 584 411 112, email: bruntal@exekutor-jesenik.cz, ID DS: 3xqg77k, číslo účtu: 257305731/0300. Ve svém podání vždy uveďte původní spisovou značku soudního exekutora Mgr. Čeňka Bělasty.
Praha, 29. dubna 2015 (EK ČR) – Insolvenční správce INSOL.UTION, v.o.s., Exekutorská komora ČR a soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek vydávají společné memorandum. Tímto informují, že převzali správu a dohled nad Exekutorským úřadem Karviná se sídlem v Českém Těšíně. Díky koordinovanému postupu mohou garantovat řádný, plynulý a bezproblémový chod úřadu v období od jeho převzetí do jmenování nového soudního exekutora. Více se dočtete zde.

Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Exekutorská komora je právnickou osobou. Jménem Exekutorské komory jedná prezident, jako její statutární orgán.

BRNO:
VEŠKERÁ PÍSEMNÁ PODÁNÍ PROSÍME ZASÍLEJTE NA TUTO ADRESU

Pobočka:
Radnická 14/16
602 00 Brno
tel.:
+ 420 515 917 586
fax:
+ 420 515 917 585
e-mail:
komora@ekcr.cz
IČ: 70940517
ID DS: vfrai9p

Úřední hodiny:
Pondělí až pátek
8.00 - 16.00 hodintajemník:
Petr Prokop Ustohal
 
Kde nás najdete
Radnická 14/16, Brno
dopravní spojení
tramvaj č. 4,5,6 a 12 - zastávka "Šilingrovo nám."
tramvaj č. 4 a 9 - zastávka "Zelný trh"
Online mapa « ZDE »
 

Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.


PRAHA:

Sídlo:
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
(budova Cimex, 1. patro)
tel.:
+ 420 210 311 000
e-mail:
praha@ekcr.cz
Úřední hodiny:
Pondělí až pátek
8.00 - 16.00 hodin

tajemník:
Petr Prokop Ustohal


 
Kde nás najdete
Na Pankráci 1062/58, Praha
dopravní spojení
metro C – stanice Pražského povstání
Online mapa « ZDE »

 

Kontakt na tiskového mluvčího Exekutorské komory ČR nalezne ZDE

 


Podání dotazu, podnětu, stížnosti

 

 

© 2009 - 2015 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.