CzechPoint - přístupová licence Novell za účelem konverze dokumentů do listinné/elektronické

Vážení soudní exekutoři, vážení zaměstnanci soudních exekutorů,
dovolím si touto cestou zaslat informaci k Czech POINT a hrazení licenčního poplatku za přístup do CzechPointu.
Každý uživatel v Czech POINT by měl mít zakoupenu přístupovou licenci (Novell Identity Manager Advanced Edition) v případě, že využíváte Czech POINT k autorizované konverzi z moci úřední.

Zakoupením licence splníte základní podmínku pro používání systému Czech POINT v souladu s licenčním ujednáním a platnou legislativou.

Přístupová licence Czech POINT se hradí na 1 rok a to za každého aktivního uživatele - uživatele, který provádí konverzi z moci úřední.
V případě, že se jedná o prodloužení licence stávajícího uživatele Czech POINT na další rok, je možno zakoupit prodloužení přístupové licence (1 roční maintenance) zde:
www.suseshop.cz/produkt/pristupova-licence-czech-point-1-rocni-mnt/

V případě, že se jedná o nového uživatele, pak je možno zakoupit zde:
www.suseshop.cz/produkt/pristupova-licence-systemu-czech-point/
(v následujících letech pak pro tohoto uživatele se již jen prodlužuje podpora o další rok, viz první link)

Licence nejsou vázány na konkrétního uživatele. V průřezu roku postačuje, pokud počet licencí se rovná počtu uživatelů využívající Czech POINT.

Proč je nezbytné platit za přístupové licence?
Systém Czech POINT provozuje MV ČR. Jednotlivé agendy a funkcionality jsou zpřístupňovány určeným uživatelům na základě platných legislativních norem.
Na základě §1 odst. (1) písmeno a) Zákona 300/208 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, mohou soudní exekutoři vykonávat elektronické úkony vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, tedy také podle §23 odst. (2) konverzi z moci úřední pro výkon své působnosti.
Konverze z moci úřední je prováděna prostřednictvím agendy systému Czech POINT, v části systému Czech POINT@office. Každý, kdo chce (a dle zákona může) využívat služby systému Czech POINT, musí být v systému zaregistrován. K tomu potřebuje tzv. přístupovou licenci. Tyto licence hradí pro státní úředníky MV ČR, ostatní subjekty – soudní exekutoři, notáři, advokáti apod. si hradí přístupové licence sami.

Co mám dělat, až mi přijde doručovací email?
Software je distribuován elektronicky, kupující obdrží od prodávajícího tzv. Novell Product Delivery Mail, ve kterém je potvrzení o zakoupení licence a odkaz na url adresu Vašeho zákaznického účtu u společnosti Novell.
Software nemusíte nikam instalovat, je však nutné k prokázání splnění licenčních podmínek, kopii uvedeného doručovacího emailu zaslat na adresu centrály Czech POINT nccc@newps.cz
Touto cestou potvrdíte Správci centrály Czech POINT, že jste vlastníkem odpovídajícího počtu přístupových licencí. Správce centrály Vás zavede do evidence.

V případě technických komplikací je k dispozici helpdesk Czech POINT na tel: 222 131 313 v době 8:00 – 8:00, nebo e-mail: helpdesk@czechpoint.cz.
Za spolupráci na tématu děkuji paní Antonínové, úřad Mgr. Fučíkové.

Vladimír Kubíček, 16. 5. 2017, podpora@ekcr.cz