Inzerce v Komorních listech

Komorní listy ve své tištěné a elektronické podobě umožňují zveřejňovat komerční reklamu třetích osob.

V souladu s článek VIII. Statutu redakční rady časopisu nebude uveřejněna reklama na činnost konkrétního soudního exekutora.

Redakční rada si vyhrazuje právo nezveřejnit reklamu, která by prokazatelně poškozovala jméno Exekutorské komory České republiky, časopisu Komorní listy, jednotlivých soudních exekutorů nebo konkrétních fyzických nebo právnických osob.

 

Informace pro zadavatele:
Periodicita časopisu: čtvrtletní
Náklad: minimálně 800 kusů
Rozsah: minimálně 40 stran
Cena výtisku: bezplatně (v tištěné i elektronické podobě)
Cílová skupina: soudní exekutoři, exekutorští kandidáti a koncipienti, další zaměstnanci exekutora, advokáti, notáři, soudci a další odborná veřejnost.

Podmínky zveřejnění inzerce, způsoby předání grafických podkladů a další informace lze řešit individuálně.

Kontakt pro informace k inzerci: redakce@ekcr.cz.