K lepší finanční gramotnosti lidí ve výkonu trestu přispějí další infopanely

Společný cíl si stanovila Vězeňská služba ČR s Exekutorskou komorou ČR a spolkem LIGHTHOUSE – zlepšení finanční gramotnosti lidí ve výkonu trestu a jejich orientace při řešení obtížných životních situací spojených s neschopností splácet dluhy. Problematiku spojenou s exekucemi nyní nově chodí přímo do věznic vysvětlovat soudní exekutoři spolu se zástupci spolku LIGHTHOUSE. Součástí projektu jsou i infopanely, které vězňům napovídají, proč a jak správně komunikovat s exekutorem.

Vězeňská služba tyto infopanely postupně rozmístí v prostorách věznic a vazebních věznic. Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík zdůraznil, že jedním z cílů spolupráce je zlepšit aktivní přístup k řešení exekucí: "Přál bych si, abychom zbavili lidi takzvaného "pštrosího efektu" - tedy toho, že dělají, že jejich exekuce neexistují. Každý problém má řešení a můžeme ho společně najít. Doufám, že osvětová činnost ve spolupráci s Vězeňskou službou nám pomůže právě tohle zlepšit."

Vězeňská služba iniciativu spolku LIGHTHOUSE a Exekutorské komory vnímá jako prospěšnou a je připravena jejich společnou aktivitu podpořit a zapojit se do ní také. „Významné procento vězněných osob přichází do věznice již s finančními problémy. Ty se v průběhu uvěznění často dále prohlubují. Vítáme tedy uvedenou osvětovou a informační aktivitu," říká generální ředitel vězeňské služby Simon Michailidis. V tuto chvíli připravuje také společné memorandum mezi Vězeňskou službou ČR a Exekutorskou komorou ČR.

Spolek LIGHTHOUSE působí v českých věznicích už více než deset let, jeho zástupci pomáhají lidem ve výkonu trestu zorientovat se v záležitostech spojených s exekucemi, insolvencí aj. a také je řešit. "Velkým problémem u osob ve vězení je omezená dostupnost informací. Proto se již od založení v roce 2010 snažíme informace nejenom zprostředkovávat, ale také je do věznic přímo přinášet. A přesně o tom je i naše spolupráce s některými exekutorskými úřady. Ty se snažíme nyní skrze exekutorskou komoru navázat i na další projekty. Jednak je to standardizovaný projekt vězeňské služby na podporu finančního a dluhového vzdělávaní odsouzených FGDP a dále jeden z infomateriálů programu VIM – výukové a informační materiály," říká Petr Schneedörfler, předseda a ředitel spolku. Program VIM je otevřený všem neziskovým organizacím a umožňuje nastavit standardy v informování odsouzených o některých vybraných tématech. 

 

Uveřejněno 23. března 2023