Stanoviska PaL (2020)

Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k podmínkám provedení soupisu dle § 327a - zde


Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k postupu soudního exekutora při postižení účasti povinného v obchodní korporaci - zde


Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k pořadí exekučních příkazů na prodej nemovité věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 119_2001 Sb. - zde