Stanoviska PaL (2021)

Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k  postižitelnosti mimořádných odměn pracovníků sociálních a zdravotních služeb přiznaných v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 - zde


Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k  k součinnostním dotazům soudních exekutorů na plátce mzdy ve světle praktické aplikace metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR -  zde