Stanoviska PaL (2022)

Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k platbám DPH ze záloh vybraných postupem dle ustanovení § 55 odst. 8 exekučního řádu - zde


Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k vybraným aspektům aplikace § 55 odst. 7 až 13 ex.ř. - zde


 Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k vybraným aspektům aplikace právní úpravy týkající se zastavování bagatelních marných exekucí - zde


Doporučení Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k podrobnostem o plnění povinnosti pořizovat a uchovávat záznam telefonních volání - zde