Stanoviska PaL (2023)

Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR k dalším dílčím aspektům aplikace § 55 odst. 7 až 13 ex.ř. - zde

Doporučující vzor usnesení o zastavení BV exekuce - zde