17. 01. 2024

Oznámení výsledku výběrového řízení na uvolněný exekutorský úřad

Ilustrační foto

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e  v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrového řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu:

- uvolněného Exekutorského úřadu Praha-západ po JUDr. Milanu Makariovi, kterému zanikl výkon tohoto úřadu ke dni 30.9.2021;
 

Oznámení o výsledku slyšení ZDE.