Opakované Milostivé léto musí mít zásadně jiné parametry

Pokud se bude Milostivé léto (ML) opakovat, pak Exekutorská komora ČR (EK ČR) trvá na tom, aby soudní exekutoři za tuto práci dostali odpovídající odměny. Komora zároveň upozorňuje, že o nastavení parametrů opakovaného ML je možné rozhodnout až poté, co budou známa přesná data.

„V případě opakování Milostivého léta požadujeme úplně jiné nastavení parametrů. Soudní exekutoři, stejně jako jiné právnické profese, musí být za svou práci odpovídajícím způsobem zaplaceni. Stát nemůže odpouštět dluhy na jejich úkor,“ vysvětluje prezident EK ČR Jan Mlynarčík. Pro soudní exekutory znamenalo Milostivé léto značné nároky na administrativu a vyřizování enormního množství spisů a dotazů.
 

Podle předběžných odhadů EK ČR využili ML zejména zodpovědnější dlužníci. Tedy ti, kteří své dluhy už řešili. Stát by v jejich případě své peníze stejně vymohl, jen o něco později. Veřejnoprávní subjekty se tím připravily nejen o vysoké částky na příslušenství, ale také na penále, soudních výlohách a jiných nákladech. „Navíc celá administrace na straně veřejných orgánů a exekutorů stála obrovské prostředky a energii,“ zdůrazňuje prezident EK ČR Jan Mlynarčík.
 

Podrobnější podmínky pro případné opakování ML projednají zástupci EK ČR s Ministerstvem spravedlnosti ještě v tomto týdnu. „Jsem opravdu rád, že budeme přizváni k jednáním. Dostaneme tak příležitost podílet se na legislativně povedenější úpravě, než byla ta první. V tomto smyslu vítáme věcný přístup ministerstva,“ dodává Jan Mlynarčík. Hned po ukončení ML začne EK ČR  sbírat data od jednotlivých soudních exekutorů, zveřejní je v průběhu března.

 

Zveřejněno 26. ledna 2022