Problémy banky Sberbank CZ, a.s., se dotknou i probíhajících exekučních řízení

V souvislosti s aktuálními problémy banky Sberbank CZ, a.s., u níž nyní Česká národní banka zahájila kroky k odejmutí bankovní licence, Exekutorská komora ČR upozorňuje všechny účastníky exekučních řízení a další dotčené osoby (např. plátce mzdy) na skutečnost, že veškeré platby, jejichž stranou jsou bankovní účty této banky, nemusí proběhnout řádně. Doporučujeme proto kontrolovat veškeré platby určené na účty soudních exekutorů nebo oprávnéných v exekučních řízeních tak, aby neodcházely na účty banky Sberbank se čtyřčíslím 6800 za lomítkem (kód banky).

Povinným v exekuci, zaměstnavatelům a dalším osobám provádějícím srážky ze mzdy či poukazujícím jiné platby v rámci probíhajících exekucí, kterých se omezení služeb Sberbank CZ, a.s., může dotýkat, doporučujeme vyčkat s platbou a obrátit se na dotyčného soudního exekutora se žádostí o sdělení aktuálních platebních údajů. Exekutoři, kteří měli účty u předmětné banky, zakládají či již založili účty u jiných spolehlivých bankovních institucí. Zároveň vyvíjejí veškeré možné úsilí, aby všechny dotčené osoby o problému a nových bankovních spojeních informovali. Tato upozornění mohou kvůli značné urgenci být zasílána i neformální cestou (např. formou sms nebo e-mailu). V této souvislosti současně žádáme o obezřetnost a ověření takto neformálně sdělených nových čísel účtů také v seznamu soudních exekutorů.

V případě, že se hodlá kdokoliv účastnit dražby vedené exekutorem a složit dražební jistotu, by si měl ověřit, zda-li dražba nebyla/nebude odročena a s platbou dražební jistotu vyčkat na sdělení nových platebních údajů. Věřitelům, kterým by exekutor měl vyplatit vymožené plnění na účet v dotčené bance doporučujeme oznámit jiný platební údaj. To stejné platí i pro povinné v případě vracení přeplatků z exekuce či dražitele pro vracení dražebních jistot.

 

Zveřejněno 28. února 2022