Vyjádření EK ČR k návrhu úpravy tarifu MSp

Exekutorská komora několik měsíců jednala s ministerstvem spravedlnosti o navýšení tarifu, který se nezměnil více než 16 let. To umocnila současná ekonomická situace, vysoká inflace. Zvýšení cen energií a zdražování služeb se dotýká všech, soudní exekutoři nejsou výjimkou. Zástupci Komory proto požadovali minimálně dorovnání odměny soudních exekutorů na původní výši a do hotových nákladů promítnout inflaci za posledních 16 let. K návrhu, který odešel do připomínkového řízení a do kterého opět výrazně zasáhli někteří zástupci části neziskového sektoru, máme zásadní výhrady.

Soudním exekutorům totiž reálně příjmy sníží. Už v tuto chvíli je v Česku zhruba dvacet neobsazených exekutorských úřadů. Pokud by se v důsledku neutěšené ekonomické situace musely zavírat další, bude to znamenat, že stovky spisů, běžících věcí nebude mít kdo administrovat a přinese to komplikace především dlužníkům. Úspěšnost vymáhání pohledávek soudními exekutory je dlouhodobě kolem 30 procent (analýza EK ČR z roku 2020). Náklady nese dlužník – pro stát tedy exekutoři představují bezplatnou, efektivní a v neposlední řadě zákonem kontrolovanou službu. Pro EK ČR by byla přijatelná kompromisní varianta. Na ní se její zástupci shodli s MSp  před tím, než do jednání vstoupili zástupci neziskového sektoru -  tedy minimální zvýšení odměny na 3.000,- Kč a paušální náhrada hotových výdajů na částku 5.000,- Kč.

Čeští soudní exekutoři se v loňském roce museli vypořádat se dvěma milostivými léty, kde jim zákonodárci přiznali odměnu, která neodpovídala ani v té době již nevyhovujícímu exekučnímu tarifu. Čeká je dále zastavování marných resp. bezvýsledných exekucí, kde doposud nebyla určena náhrada za náklady, které jim vznikly. Tyto kroky motivované zejména politicky vnímají členové stavu jako vážnou hrozbu pro vymahatelnost práva v České republice. Pokud toto nebude fungovat, může to mít vážné celospolečenské důsledky. Destrukce vymahatelnosti práva může například odradit velké zahraniční investory nemluvě o tom, že otřese důvěrou občanů v celý princip právního státu.

 

Zveřejněno 12. ledna 2023