Obálky

Exekutorská komora České republiky touto cestou informuje, že na základě usnesení prezídia č. PR/40/2013 byla uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží a služeb pro soudní exekutory se společností NICOS s.r.o. Uvedená smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení, které primárně řešilo dodavatele obálek pro soudní exekutory.

 

Soudní exekutoři zapojení do Rámcové smlouvy jsou oprávněni čerpat zvýhodněné sazby zboží a služeb, dohodnuté Exekutorskou komorou České republiky (z nichž vyjímám např. dodávku obálek v ceně 0,80 Kč za 1 kus obálky typu I/III).

Rámcová smlouva bude fungovat na stejném principu jako ostatní Rámcové smlouvy dohodnuté Komorou (tedy např. Rámcová smlouva na pojištění profesní odpovědnosti, Rámcová smlouva se společností T-mobile apod.), tzn.:

Ø    Účast v Rámcové smlouvě je dobrovolná, soudní exekutor může zvýhodněných sazeb využít, pokud se ke smlouvě připojí, nicméně může i nadále zajišťovat dodávky mimo tuto smlouvu;

Ø    Soudní exekutor přistupuje k Rámcové smlouvě prostřednictvím samostatných prováděcích smluv, ve kterých si může dohodnout jakékoliv podmínky, pokud mu standard nastavený v Rámcové smlouvě nevyhovuje;

 Ø   V případě, že celkový objem dodávek od všech soudních exekutorů dosáhne limitů stanovených ve smlouvě (viz článek 5 Rámcové dohody), bude účastníkům Rámcové smlouvy poskytnuta další sleva, a to až ve výši 7% z jejich ročních dodávek. Uvedený bonus bude poskytován po skončení kalendářního roku (poprvé tedy v roce 2014).

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace k dodávkám zboží a služeb pro soudní exekutory je možné kontaktovat obchodního zástupce společnosti NICOS s.r.o., přičemž je doporučeno uvést odkaz na Rámcovou smlouvu mezi EK ČR a společností NICOS s.r.o.:

Olga Poláková, obchodní zástupce

olga.polakova@nicos.cz

 

NICOS s. r. o.

Vrbenská 6

370 01 České Budějovice

Te.: +420 389 779 184

Fax: +420 387 229 940

Mobil: +420 608 056 123


 

Text Rámcové dohody ZDE

VOP ZDE

Nabídka společnosti NICOS ZDE

Cenová příloha ve formátu *.doc ZDE